Meedoen in Veenendaal

Samen maken we de stad: dat is het uitgangspunt van de gemeente. Daarom willen we jou als inwoner, ondernemer of onderdeel van een organisatie vragen om mee te praten en mee te doen. Het betekent simpelweg dat je kunt meedenken en meewerken aan plannen en beslissingen voor Veenendaal. Het kan gaan over dingen als speeltuinen of wegen, maar ook over onderwerpen als duurzaamheid of wonen zonder aardgas.

Verschillende vormen van meedoen

We werken graag samen, zodat iedereen die dat wil, zich begrepen en gezien voelt. Dat is niet alleen fijn voor jou, maar ook omdat wij als gemeente niet zonder de kennis, vaardigheden en ervaring van inwoners, ondernemers en organisaties kunnen. Op die manier weten we beter wat er leeft en kunnen we daar direct op inspelen. Daarvoor hebben we vier verschillende manieren van meedoen in Veenendaal.

De vier participatieniveaus van Veenendaal

Participatievorm 1: Informeren

Je krijgt informatie over een project of beleid, maar je hoeft nog niet direct mee te denken of te doen. We delen nieuws, bijvoorbeeld via de wekelijkse pagina in de Rijnpost, wijkberichten, informatiebijeenkomsten, de website en sociale media.

Participatievorm 2: Inventariseren

We vragen naar jouw mening en advies. Dit kan bijvoorbeeld via een vragenlijst of een bijeenkomst. Jouw stem nemen we zo mogelijk mee in het plan of besluit.

Participatievorm 3: Verdiepen

We willen jouw advies over een plan, en je mag ook zelf met een voorstel komen. Dat voorstel hoeft niet precies aan te sluiten bij ons plan. We zeggen in principe toe aan de resultaten, maar we kunnen ook met een goede reden afwijken.

Participatievorm 4: Samen doen

Wij maken samen plannen of beleid. We beslissen samen of het plan meteen doorgaat, of dat het college of de gemeenteraad er nog een besluit over moet nemen.

Zelf organiseren

Dit is een bijzondere manier, want dit betekent dat jij zelf met ideeën komt en ons om hulp vraagt bij het realiseren ervan. Jij voert de initiatieven of projecten zelf uit.

Projecten en participatie in Veenendaal

We werken elke dag hard om Veenendaal nog mooier en beter te maken. We willen dat Veenendaal een leuke, groene en veilige plek is. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben jouw hulp nodig.

Op de kaart hieronder staan onze plannen in de openbare ruimte voor de komende jaren. Jij kunt laten weten wat je ervan vindt, want we zijn benieuwd naar jouw ideeën. Kijk op de kaart en praat met ons mee. Lukt het je niet om de kaart te gebruiken? Neem dan contact op via projecten@veenendaal.nl. We helpen je graag verder.

Mis je iets?

Niet alle plannen staan op de kaart. Bijvoorbeeld heel kleine projecten (klein onderhoud), projecten waar geen participatie mogelijk is (groot onderhoud) en projecten van bijvoorbeeld projectontwikkelaars staan niet altijd op de kaart.