Winnend ontwerp brandweerkazerne bekend

De inzending van Bouwbedrijf Kreeft en BPD l Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is als winnaar uit de bus gekomen. Zij gaan samen de nieuwe brandweerkazerne en woningen bouwen. Maar liefst 90 procent van de inwonersstemmen ging naar deze inzending met een ontwerp door MIES Architectuur. Ook de jury van deskundigen vond dat deze inzending het beste invulling geeft aan de gestelde eisen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Zij beslist op 24 november of het benodigde budget voor de bouw beschikbaar komt. 

Brandweerauto’s goed zichtbaar door grote stalling aan Industrielaan 

De doorzichtige luifels maken direct duidelijk dat het om een kazerne gaat. Het is daarnaast een moderne, toekomstgerichte en energieneutrale brandweerkazerne. Bijvoorbeeld door het gebruik van hout en circulair staal en het groene dak met zonnepanelen. Het duurzame ontwerp sluit goed aan bij de omgevingsvisie van de gemeente Veenendaal.  

Naast de brandweerkazerne komt een gelaagd appartementencomplex 

Van drie lagen aan de Ambachtsstraat loopt het gebouw langzaam op naar twaalf bouwlagen richting de Industrielaan. In totaal gaat het om 140 woningen die levensloopbestendig, energiezuinig en betaalbaar zijn. Het parkeren van auto’s en fietsen is onder een parkeerdek. Boven dit dek komt tussen de woningen een groen hof. Hier staat straks ook een kas voor het verbouwen van groenten en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast komt op het dek een replica van de oude slangentoren. Hierin werden vroeger lange brandslangen opgehangen om te drogen. Rondom de slangentoren kan straks gespeeld worden. De slangentoren zelf krijgt nestelvoorzieningen voor vogels en vleermuizen.  

Als de gemeenteraad budget beschikbaar stelt kunnen we aan de slag 

Een eerste stap is het aanpassen van het bestemmingsplan. Ook starten we de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw van de kazerne. Naar verwachting wordt de oude kazerne in 2024 gesloopt. De brandweer gaat dan tijdelijk naar het oude pand van de gemeentewerf aan de Nijverheidslaan. Op deze manier kan de brandweer zijn werk blijven doen. Als de nieuwe brandweerkazerne gereed is, slopen we de oude gemeentewerf. Daarna start de woningbouw in 2025. 

Foto's

Zie hieronder beelden van hoe de brandweerkazerne en woningen eruit komen te zien.

Lukt het u niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact met onze collega's via projecten@veenendaal.nl . Zij informeren u graag over het onderwerp.