Overeenkomst nieuwe kazerne en woningen ondertekend

Gemeente Veenendaal heeft samen met Bouwbedrijf Kreeft en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de overeenkomsten ondertekend voor de nieuwbouw van de kazerne en de ontwikkeling van ongeveer 140 woningen. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de bouw van de kazerne en de woningen, de planning, de openbare voorzieningen die benodigd zijn, zoals riolering en parkeren, en wie verantwoordelijk is voor welke kosten.

Nu deze overeenkomsten getekend zijn kunnen we een volgende stap zetten. Namelijk de voorbereidingen voor de bouw, zoals het aanvragen van vergunningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. Op dit moment zit de gemeentewerf nog op de plek waar straks woningen komen. Dit gebied heeft dan ook nog de bestemming ‘bedrijf’. Dit moeten we aanpassen naar ‘wonen’. Ook starten we met de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw van de kazerne. Daarnaast wordt de gemeentewerf omgebouwd tot tijdelijke brandweerkazerne, zodat de brandweer paraat kan blijven.

Foto

Hieronder volgt beeld van alle partijen die bij de ondertekening aanwezig waren.