Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als je denkt dat de gemeente schade heeft veroorzaakt en je wilt het schadebedrag terugvragen, moet je de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen betekent dat je iemand verantwoordelijk maakt voor iets wat fout is gegaan.

Schadevergoeding indienen

Meesturen met het schadeformulier

Voor het opsturen van een schadevergoeding, voeg je bij het schadeformulier:

  • Een brief waarin je uitlegt wat er is gebeurd en waar
  • De bon of factuur waarop staat wat het kostte om de schade te repareren
  • Foto's van de situatie en de schade, als je die hebt

Voorwaarden voor een schademelding

Om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de schade, moet je bewijzen dat:

  1. De situatie op de locatie gevaarlijk is
  2. De gemeente het ongeluk of de schade had kunnen voorkomen
  3. De schade rechtstreeks komt door een gevaarlijke situatie of door fouten of onzorgvuldigheid van de gemeente

Dit bewijs kan bestaan uit bijvoorbeeld foto's van de schade, foto's van de gevaarlijke situatie, of een ondertekende getuigenverklaring.

Afhandeling melding

Wat er gebeurt nadat je schade hebt gemeld, hangt af van hoe ingewikkeld de schade is. Meestal kijkt de gemeente zelf naar je melding. Als het heel ingewikkeld is, stuurt de gemeente je melding door naar de verzekering.