Wethouder Marco Verloop

Marco Verloop is namens de SGP wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor financiën, economie en duurzaamheid.

Portefeuille

Marco Verloop is verantwoordelijk voor:

 • Financiën en control / belastingen
 • Control sociaal domein
 • Informatiesamenleving
 • ICT-campus
 • Energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid
 • Milieu
 • Economie
 • Bedrijfsvoering: ICT en Financiën
 • Opgave Duurzaamheid, Opgave Informatiesamenleving
 • Wijkwethouder Zuid
 • Deelnemingen: aandeelhouder BNG, aandeelhouder Vitens, aandeelhouder ACV, lid AB IW4, lid AB AVU en lid AB ODRU

Plaatsvervanger: Dylan Lochtenberg

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Aandeelhouder ACV
 • Aandeelhouder Vitens
 • Lid Algemeen bestuur IW4
 • Lid Algemeen bestuur AVU
 • Lid Algemeen bestuur ODRU

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)

 • Lid hoofdbestuur SGP
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).