Wethouder Dylan Lochtenberg

Dylan Lochtenberg is namens de VVD wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor onderwijs, wonen en cultuur.

Contact met Dylan Lochtenberg

Portefeuille

Dylan Lochtenberg is verantwoordelijk voor:

 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Wijkgericht werken
 • Burgerparticipatie
 • Parkeren
 • Centrumco├Ârdinatie
 • Winkelstad Veenendaal
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Stadsbeheer, openbare ruimte
 • Vastgoed- en accommodatiebeleid
 • Wijkwethouder Oost en Centrum

Plaatsvervanger: Engbert Stroobosscher

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Lid commissie Samenwerkingsagenda VNG