Vergunning incidentele standplaats aanvragen

Als je een plek wilt om bijvoorbeeld vis, bloemen of ijs te verkopen, heb je toestemming (een vergunning) nodig van de gemeente. Dit heet een standplaatsvergunning. Je kunt nu alleen een vergunning aanvragen voor een bepaalde dag (incidentele standplaats), niet voor elke dag (vaste standpaats). Bel ons via (0318) 538 538 om te vragen of de dag die je wilt nog beschikbaar is.

Incidentele standplaats aanvragen

Waar zijn de incidentele standplaatsen?

Je kunt op de volgende plekken een standplaats aanvragen:

  1. Onderaan de Markt (niet op dinsdag en zaterdag)
  2. Scheepjeshofplein
  3. Passage Corridor

Toestemming en prijzen

Als de gemeente geen eigenaar is van de grond hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Voor het aanvragen van de standplaats betaal je € 99,10. Als je ook andere dingen, zoals een terras of spullen op de stoep hebt (grond van de gemeente), moet je ook een belasting betalen. Dat heet precariobelasting. De gemeente stuurt je een rekening voor deze kosten.