Subsidie culturele basisvoorzieningen

Culturele basisvoorzieningen zijn dingen in de stad die ervoor zorgen dat mensen kunnen genieten van cultuur. Denk aan plekken waar je boeken kunt lezen, theaters waar je naar voorstellingen kunt gaan, of organisaties die kunst en geschiedenis laten zien. Deze dingen maken de stad leuk en interessant. 

Organisaties die horen bij de 'culturele basisvoorzieningen' kunnen geld (subsidie) vragen voor het jaar 2025. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt, die staan in de cultuurvisie.

Naar subsidie culturele basisvoorziening

Wat moet je meesturen bij je aanvraag?

Bij je aanvraag moet je laten zien hoeveel geld je nodig hebt (begroting) en welke plannen je hebt (concept prestatieafspraken).

Welke voorwaarden zijn er voor de subsidie?

De gemeente geeft alleen subsidie als je doet wat in de regels staat van de Cultuurvisie van Veenendaal. Je kan de lijst met regels vinden op de website van overheid.nl.

Naar cultuurvisie op overheid.nl

Welke organisaties kunnen subsidie aanvragen?

De volgende organisaties in Veenendaal kunnen deze subsidie aanvragen:

  • Openbare Bibliotheek Veenendaal
  • Theater Lampegiet
  • Kunstplatform Veenendaal
  • Stichting De Muzen Veenendaal
  • Stichting Vlow 0318
  • Stadsmuseum Veenendaal
  • Historische Vereniging Oud Veenendaal
  • Programmamanagement cultuur Ontmoetingshuis