Basissubsidie voor amateurkunst

Wil je geld krijgen voor culturele activiteiten in 2025? Bijvoorbeeld voor je schilderclub, dan zijn schilderavonden en tentoonstellingen culturele activiteiten. Als je een vereniging of instelling bent in Veenendaal, kan je voor 1 mei 2024 de basissubsidie amateurkunst aanvragen. 

Amateurkunst betekent dat je kunst maakt omdat je het leuk vindt, niet als je baan. Het gaat om dingen doen zoals muziek maken, schilderen, dansen of theater spelen voor plezier.

Aanvragen basissubsidie amateurkunst

Wat moet je meesturen bij je aanvraag?

Voeg deze documenten toe:

  • Lijst met je leden (van je vereniging of stichting)
  • Verslag van je culturele activiteiten van vorig jaar (bijvoorbeeld, als je een koor hebt, dan zijn repetities en optredens culturele activiteiten)
  • Als je voor de eerste keer aanvraagt, voeg dan je statuten toe. Statuten zijn eigenlijk de regels of afspraken die je vereniging heeft opgeschreven

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

Om deze subsidie te krijgen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je doet iets met kunst en maakt geen winst
  • Je hebt minstens twee uitvoeringen of voorstellingen (activiteiten) per jaar in Veenendaal
  • Minstens de helft van je leden woont in Veenendaal
Hoeveel geld kan je krijgen?
Soort Minimum aantal leden Maximale basissubsidie
Instrumentale muziek 15 € 500
Instrumentale muziek 40 € 15.000
Koren 15 - 40 leden 15 € 1.000
Koren 40 - 70 leden 40 € 1.250
Koren meer dan 70 leden 70 € 1.500
Toneel- en/of muziektheater 15 € 3.000
Overige cultuuruitingen 15 € 500
Instellingen zonder leden   € 1.500