Subsidie vrijwilligerswerk en zorg

Vrijwilligersorganisaties die helpen bij zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen in Veenendaal kunnen geld krijgen. Je kunt de subsidie online aanvragen bij de gemeente.

Vrijwilligerssubsidie aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

  1. Vraag de subsidie voor 19 november aan
  2. De activiteiten moeten helpen bij het versterken van de 'sociale basis'. Bijvoorbeeld door kwetsbare mensen te helpen, zelfredzaamheid (jezelf te kunnen helpen) te vergroten, de buurt sterker te maken, mensen mee te laten doen, en eenzaamheid te voorkomen.
  3. De activiteiten moeten passen bij de Veenendaalse manier van werken en samenwerken met andere belangrijke groepen, zoals cliëntorganisaties, wijkteams, welzijnsorganisaties, andere vrijwilligersorganisaties en de gemeente.

Hoeveel geld kan je krijgen?

De subsidie is bedoeld voor de kosten van de activiteiten. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de totale kosten:

  • Tot € 5.000 of als je organisatie nog geen 2 jaar bestaat: 80% van de kosten
  • Tussen € 5.000 en € 20.000 krijg je 70% van de kosten
  • Vanaf € 20.000 tot maximaal € 45.000 krijg je 50% van de kosten