Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

Als jij eigenaar bent van een oud gebouw in Veenendaal dat als bijzonder wordt gezien, kun je geld krijgen om te helpen met het onderhoud of de reparatie ervan. Dit geld wordt monumentensubsidie genoemd.

Aanvragen monumentensubsidie

Log in met de DigiD van de persoon die eigenaar is van het gebouw.

 1. Zorg ervoor dat je DigiD hebt om in te loggen
 2. Je moet de eigenaar zijn van het monument. De monumenten in Veenendaal kan je vinden in het omgevingsplan van Veenendaal. Ga daarvoor naar de website van het omgevingsloket en zoek naar jouw adres
 3. Je mag maar één keer in de twee jaar een aanvraag doen voor onderhoud of reconstructie
 4. Je moet de afgelopen tien jaar geen aanvraag hebben gedaan voor dezelfde soort verbouwingen
 5. Je mag maar één keer in de tien jaar een aanvraag doen voor een volledige schilderbeurt
 6. Er moet een rapport zijn van iemand die geen verbinding heeft met het gebouw. In dat rapport moet staan dat het gebouw in de komende 0 tot 5 jaar wat reparaties of onderhoud nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld via de Monumentenwacht Utrecht of een bedrijf die onderzoek doet naar de situatie van een woning en hier zelf geen belang bij heeft
 7. Zorg ervoor dat je de juiste vergunning hebt voordat je de vergoeding krijgt. Als je niet zeker weet wat je nodig hebt, bel dan naar (0318) 538 538 of stuur een e-mail aan omgevingsloket@veenendaal.nl

 1. Vraag een inspectierapport (een rapport waarin onderzoek wordt gedaan naar de situatie van het gebouw) aan bij Monumentenwacht Utrecht en ontvang offertes van aannemers
 2. Vraag een vergunning aan als dat nodig is, bijvoorbeeld voor een container op straat
 3. Vul het online formulier monumentensubsidie in en geef alle gevraagde informatie
 4. Binnen 12 weken beslist de gemeente of je de subsidie krijgt. Je ontvangt hierover een brief
 5. Je mag pas met de activiteiten beginnen als de gemeente toestemming geeft. Dit hoor je bij de voorlopige goedkeuring
 6. Meld de datum dat je gaat beginnen met de activiteiten bij de gemeente
 7. Als de activiteiten zijn afgerond, geef dit dan ook door aan de gemeente en stuur de facturen (bonnen) op
 8. De gemeente controleert de activiteiten en beslist of je de vergoeding krijgt
 9. De vergoeding wordt op je bankrekening gestort

 1. Een offerte met de verwachte kosten, verdeeld in kosten voor materialen, uren dat er gewerkt wordt, en andere kosten
 2. Een inspectierapport van bijvoorbeeld Monumentenwacht Utrecht, niet ouder dan twee jaar
 3. Factuur van het inspectierapport. Ook hier kan je de subsidie voor krijgen
 4. Een uitgebreide beschrijving van het werk met foto's
 5. De verleende vergunning (als dat van toepassing is)

Hoeveel geld kan je krijgen?

Het ligt eraan wat je gaat doen. De gemeente betaalt de helft van jouw kosten (50%). Er is wel een maximaal bedrag bij verschillende activiteiten. Hier zijn de maximale bedragen voor verschillende activiteiten:

 • Als je iets wilt onderhouden, is de hoogste vergoeding € 5.000
 • Voor schilderwerk is de hoogste vergoeding € 3.500
 • Als je belangrijke delen van een oud gebouw wilt herstellen, is de hoogste vergoeding € 2.500
 • Als je een rapport wilt laten maken over de situatie van jouw gebouw door Monumentenwacht Utrecht of een andere expert, is de hoogste vergoeding € 150

Je mag ook voor verschillende dingen tegelijk een aanvraag doen, zoals bijvoorbeeld voor onderhoud en schilderwerk.

Alle regels bekijken?

In de regels over het onderhoud van bijzondere gebouwen (monumenten) staat alle informatie die je nodig hebt om subsidie aan te vragen. Deze kan je vinden in de 'subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten' op overheid.nl.

Lees de subsidieverordening monumenten