Subsidie activiteiten diversiteit en inclusie

Wil je een activiteit organiseren om mensen te helpen zich meer geaccepteerd te voelen? Of wil je iets doen tegen discriminatie? Deze subsidie (geld) is voor activiteiten die de positie versterken van mensen die worden buitengesloten vanwege hun afkomst, geloof, genderidentiteit of geaardheid.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie kan worden aangevraagd door iedere inwoner van Veenendaal (natuurlijke personen) of door organisaties, stichtingen of bedrijven (rechtspersonen).

Goed om te weten:

 • De maximale hoogte van een aanvraag is € 4.000
 • De subsidie kan één keer per jaar worden aangevraagd
 • De subsidie is beschikbaar tot en met 2025. Let op: de activiteiten die je gaat organiserenmoet per 31 december 2025 zijn afgerond
 • De aanvraag voor de subsidie moet minstens zes weken voor start van de activiteit zijn ingediend

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidie kan worden aangevraagd voor nieuwe of extra activiteiten die bijdragen aan een diverse en inclusieve samenleving
 • De activiteit vindt in Veenendaal plaats. Of is gericht op Veenendaalse inwoners, bedrijven en organisaties
 • De activiteit die je organiseert is gericht op het overbruggen van verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden

Wat zijn activiteiten die geschikt zijn voor de subsidie?

 1. Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en dialoog (gesprekken), ontplooiing, advies, ondersteuning en informatie
 2. Activiteiten die verschillende groepen bij elkaar brengen
 3. Activiteiten die groepen mensen helpt die moeite hebben om goed mee te doen in de samenleving
 4. Activiteiten die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van groepen mensen verhoogt
 5. Het ontwikkelen of aanbrengen van voorzieningen (bijvoorbeeld hulpmiddelen, aanpassingen) die bijdragen aan inclusie voor een bepaalde groep mensen (niet voor een enkeling)
 6. Activiteiten die bijdragen aan een behoefte of vraag van de inwoners van Veenendaal. Die behoefte of vraag moet wel te bewijzen zijn

Hoe vraag je de subsidie aan?

Via een webformulier vraag je de subsidie aan. Er wordt gevraagd naar contactgegevens. Ook moet je een uitgebreide omschrijving toevoegen van de activiteiten die je gaat organiseren.

Aanvragen subsidie diversiteit/inclusie

Wat doen we met je aanvraag?

Nadat je de aanvraag hebt gedaan, zullen we de aanvraag beoordelen. Het kan zijn dat we nog extra vragen hebben. Omdat sommige dingen bijvoorbeeld nog niet duidelijk zijn. We stellen deze vragen via de contactgegevens die je hebt ingevuld.

Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk. Wanneer de subsidie wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking. Dat is een brief waarin staat dat je de subsidie (geld) gestort krijgt.

Wat zijn de verplichtingen van de subsidie?

Maximaal 23 weken nadat je jouw activiteit hebt uitgevoerd, moet je de volgende informatie naar ons sturen:

 • Bewijs dat de activiteiten zijn uitgevoerd
 • Omschrijving van hoe de activiteiten hebben geholpen bij de doelen die je hebt gesteld
 • Definitieve kosten die je hebt gemaakt (je moet laten zien waar je het geld aan hebt uitgegeven)

Het kan dat we nog vragen naar de facturen en uitgaven. Zorg er dus voor dat je alle bonnetjes goed bewaart.