Opdrachten voor gemeente

Voor het aankondigen van opdrachten maakt de gemeente gebruik van Tenderned . Op deze site kunt u zien welke aanbestedingen de gemeente heeft lopen.

Om te kunnen reageren op de aanbestedingen van de gemeente, moet u inloggen bij Tenderned. U heeft hiervoor Eherkenning nodig.

Aanbestedingsdocumenten raadplegen

In het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels en voorwaarden die de gemeente aan leveranciers stelt.

Groslijsten onderhands aanbesteden infra-werken

De gemeente Veenendaal stelt   7 groslijsten op voor meervoudig onderhandse opdrachten voor werken in de infrastructuur (PDF, 769 KB).  Het gaat om:

 1. Onderhoud aan straatwerk en/of riolering (exclusief hoofdriolering en drukriolering)
 2. Onderhoud aan asfalt
 3. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk
 4. Reconstructie/ nieuwe aanleg van riolering
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt
 6. Werken in verontreinigd grondwater
 7. Omgevingsmanagement

De gemeente bepaalt per project welke groslijst het meest passend is voor het aan te besteden werk. Wilt u  op een groslijst komen, dan moet u  zich daarvoor aanmelden en daarbij geschiktheid aantonen.

Twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli worden de groslijsten geactualiseerd. Aannemers kunnen zich aanmelden voor één of meerder groslijsten door een e-mail te sturen aan wouter.fokker@veenendaal.nl met daarin:

 • het verzoek om op de groslijst van de gemeente Veenendaal te komen staan
 • voor welke groslijsten het bedrijf zich aanmeld
 • de bewijsstukken voor geschiktheid (deze staan genoemd in het aanbestedingsdocument), als bijlage in de e-mail
 • opgave van de positie op de PSO-ladder of gelijkwaardigheid (zie par. 3.2.2), het certificaat als bijlage aan de e-mail toegevoegd
 • mededeling dat de onderneming bedrijfsdeelnemer is aan Bewuste Bouwers
 • een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument per groslijst Bekijk het voorbeeld aanbestedingsdocument (PDF, 696 KB), zodat u het goed kunt invullen.

U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.

Contact inkoop

Voor meer informatie over inkoop en aanbesteding kunt u terecht bij de inkopers van de gemeente.

(0318) 538 538

Social return on investment (SROI)

Bij aanbestedingen moet de opdrachtnemer een deel van de aanneemsom gebruiken om mensen met een uitkering een baan of leerplek te bieden.

Klacht inkoopprocedure

Bedrijven die een klacht hebben over een aanbestedingsprocedure, kunnen deze klacht online indienen.