Aannemen medewerkers in bijstand na winnen aanbesteding (SROI)

Social Return On Investment (SROI) houdt in dat je een deel van de aanneemsom gebruikt om mensen met een uitkering een baan of leerwerkplek aan te bieden. Een aanneemsom is een afspraak om te zorgen dat er achteraf gaan discussies komen over de kosten van het product of dienst. Het gaat dan om de 'gegunde' opdracht of voor andere opdrachten binnen je organisatie. Wanneer een opdracht gegund is, betekent het dat een of meerdere partijen de opdracht mogen uitvoeren.

Wanneer is er sprake van SROI?

Er is sprake van SROI bij opdrachten van ons met een waarde van € 200.000 of meer (excl. BTW). Bij deze opdrachten moet je 5% van de aanneemsom uitgeven aan SROI. Als een opdracht zeer veel werk kost en lastig is, geldt de voorwaarde van 5% van de loonkosten van de opdracht. Bij kleine opdrachten mag SROI worden gedaan, maar dan hoeft het niet.

  • Mensen met een bijstandsuitkering
  • Mensen met een SW-indicatie (sociale werkplaats)

Deze mensen kun je binnen je organisatie inzetten voor de gegunde opdracht maar ook voor andere opdrachten binnen je organisatie.

Heb je een aanbesteding gewonnen, dan teken je ook een overeenkomst voor SROI. Duidelijke afspraken over de invulling van de verplichting maak je met onze Klantmanager en accountmanager Franka van Schuppen.