Veiligheidspartners

Een veilige woonomgeving maken we samen. Door op te letten en in actie te komen als dat nodig is. Wie bel je als je een misdaad of onveilige situatie ziet of er zelf in belandt? Ontdek door het spelen van het memory spel of je de belangrijkste veiligheidspartners in Veenendaal kent. Hoe scoor jij?  

Speel het memoryspel

De partners

 1. Politie: De politie houdt toezicht op en handhaaft de openbare orde en veiligheid. Ze kijken of iedereen zich aan de Nederlandse regels en wetten houdt. Ze verlenen hulp. En ze pakken misdaad aan en sporen criminelen op.  

 2. Meld Misdaad Anoniem: Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie geeft over misdaad en criminaliteit. Je kunt zonder bekend te worden vermoedens of zorgen delen zodat het opgepakt wordt.  

 3. BOA’s: BOA's zijn medewerkers van de overheid die kijken en controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Er zijn verschillende BOA's die ook mogen optreden en onderzoek mogen doen als die regels worden overtreden.  

 4. Brandweer: De brandweer zorgt voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Ze zorgen ook voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en bieden hulp in nood.  

 5. Veilig Thuis: Veilig thuis is er voor advies en ondersteuning over en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 6. CJG: Het centrum voor Jeugd en Gezin zorgt voor ondersteuning bij de verzorging en opvoeding en het opgroeien van kinderen.  

 7. Veens Welzijn: Veens Welzijn ondersteunt groepen mensen en inwoners die mee willen doen in de samenleving. Of je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden of vrije tijd. Veens Welzijn zorgt voor verbinding.  

 8. Artikel 1: Artikel 1 geeft advies en biedt hulp bij alles op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Je kunt er terecht voor vragen en ook melding doen van discriminatie of bijvoorbeeld straatinitmidatie.  

 9. Veenvesters: Veenvesters is de woningcoorporatie in Veenendaal en verhuurt ongeveer 9000 woningen. De mens staat centraal en ze zijn betrokken bij bijvoorbeeld wijknetwerken waar onder andere samengewerkt wordt aan de veiligheid in de buurt.  

 10. EHBO Veenendaal: De EHBO vereniging zorgt voor het verspreiden van kennis en advies over eerste hulp bij ongelukken. Daarnaast kunnen zij, bijvoorbeeld bij evenementen, de EHBO verzorgen.  

 11. Schipper Security: Schipper Security is een beveiligingsbedrijf die kunnen helpen bij de beveiliging van bedrijven, woningen en de omgeving. Ze werken samen met de gemeente bijvoorbeeld op bijzondere momenten zoals de jaarwisseling, bij het veilig hebben en houden van bedrijventerreinen, de aanpak van lachgas en in het mobiele alarmsysteemproject (de mobeyes).  

 12. Dierenambulance: De dierenambulance verleent hulp aan zieke, gewonde en zwervende dieren en vervoeren deze vervolgens naar bijvoorbeeld de dierenarts of dierenopvang.  

 13. GGD: De Gemeentelijk Gezondheidsdienst zorgt voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners. Ze hebben een heel breed pakket aan taken.  

 14. RAVU: Dit is de RAVU (regionale ambulance voorziening Utrecht). Van het telefoontje bij de meldkamer tot aan het ziekenhuis of een andere plek zorg zij voor al het ambulance vervoer (regulier, bij spoed en bij grote ongevallen, rampen of crises).  

 15. Wijkmanagers: De wijkmanagers zijn voor inwoners het 1ste aanspreekpunt van de gemeente om te helpen bij een vraag of een idee. Heb je een groot of klein idee om je wijk of buurt mooier, veiliger of schoner te maken? Jouw wijkmanager denkt graag met je mee!