Ondermijning - mensenhandel

Mensenhandel is een ernstige misdaad. Mensenhandelaren dwingen onschuldige mensen om dingen te doen die zij niet willen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk of seks. Soms dwingen zij hen zelfs een orgaan weg te geven. Ook in Nederland zijn er ieder jaar een groot aantal mensen slachtoffer. In 2022 waren er in heel Nederland 814 meldingen. Het precieze aantal is waarschijnlijk nog hoger.  

Iedereen kan slachtoffer worden. Maar sommige groepen zijn extra kwetsbaar. Zoals minderjarigen, vluchtelingen, (arbeids-)migranten en mensen met een geestelijke handicap. Wil je signalen van mensenhandel doorgeven?  

Mensenhandel in beeld

Op de website van kijkopmensenhandel.nl vind je verschillende video's over onder andere arbeidsdwang, seksueledwang en meer. Ga naar kijkopmensenhandel.nl