Reconstructie Duivenweide

Categorieën

  • Voorzieningen
  • Woonomgeving
  • Centrum

De binnenstad wordt steeds meer een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar bewoners en bezoekers graag verblijven. Het gebied Duivenweide biedt kansen en mogelijkheden om deze ambities te verwezenlijken. Hoe we dat doen? Daarover gaan we in gesprek met inwoners. 

Wat gaan we doen?

De gemeente gaat het gebied rondom de Duivenweide anders inrichten. Dat gaan wij doen in vier fasen:  

  • Herinrichting Lampegietersplein. Het verplaatsen van de ‘poller’ (een in de straat zakkende paal) naar de entree van het parkeerterrein Duivenweide biedt kansen voor meer verblijfsruimte en groen: een nieuwe entree van de binnenstad van Veenendaal. 
  • Het verleggen van het fietspad zodat dit beter aansluit op de fietsverbinding via de Sandbrinkstraat. Dit biedt kansen voor meer groen ter plaatse van het huidige fietspad en naast de appartementen De Korenbeurs. Er ontstaat een groter aaneengesloten parkachtig omgeving die aansluit op het bestaande groen richting Oude Kerk. 
  • De parkeerplekken achter de Frisiavilla blijven in gebruik, maar het terrein wordt beter ingericht voor het houden van kleinschalige evenementen. Onderzocht zal worden hoe het terrein met meer groen kan worden ingericht. De aanrijdroute naar het terrein wordt gewijzigd zodat er ‘groen’ komt in de plaats van verharding. Het theater De Lampegiet komt aan de oostzijde in het groen te staan, doordat (overbodige) verharding wordt verwijderd. 
  • Er komt een Hortus Culturis, een nieuwe groene verblijfsruimte achter de Frisia-villa. Hier komen cultuur, verblijf en groen samen. 

 

Waarom doen we dit?

In de binnenstad van Veenendaal wordt de sociale en maatschappelijke functie steeds belangrijker, naast de economische functie van dit gebied. Deze verandering staat ook in de Omgevingsvisie waarin de langetermijnvisie staat voor de fysieke leefomgeving. 

Planning

Dit project is nog in de startfase. Voor het gebied Duivenweide is een visie vastgesteld, hierbij zijn onder meer de directe omwonenden en ondernemers betrokken. Er is nog geen conceptplan van hoe het gebied eruit gaat zien. Dat plan wordt gemaakt als de gemeente in gesprek is geweest met verschillende belanghebbenden.

Het conceptplan wordt met een bredere groep besproken, omwonenden en ondernemers worden hiervoor uitgenodigd. Zodra de planning bekend is, wordt deze hier gedeeld. De herinrichting van de Duivenweide zal gefaseerd gebeuren. Het is de verwachting dat eind 2022 er gestart wordt met de eerste werkzaamheden. 

Doe mee

Woont u rondom de Duivenweide? Dan zijn we benieuwd naar uw ideeën! Als u wil meedenken, lees dan eerst de gebiedsvisie van de Duivenweide. De belangrijkste uitgangspunten zijn hierboven al opgeschreven. Dat is het kader waar we ons aan moeten houden. Gelukkig is daarbinnen nog veel ruimte voor ideeën en invulling.

Mail uw reactie naar de wijkmanager of naar de projectleider Stef Holtman, stef.holtman@veenendaal.nl.

Wijknieuwsbrief

Wil je weten wat er gebeurt in jouw wijk of buurt? Wil je meedenken en -doen? Meld je dan aan voor de wijknieuwsbrief. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief