Het Ambacht

Categorieën

  • Ondernemen
  • Woningbouw
  • Zuidoost

Industriegebied Het Ambacht verandert stap voor stap naar een groene en fijne woonwijk. In de wijk komen ook (kleinschalige) bedrijven. Het duurt zeker 10 jaar om de hele wijk te veranderen. De wijk heeft dan ruim 1.500 woningen. Het is één van de laatste plekken in Veenendaal waar we nog zoveel woningen kunnen bouwen. Op dit moment is het gebied vooral in gebruik als bedrijventerrein.

Met alle ondernemers is gesproken over hun ideeën voor de toekomst en of die passen in een veranderde omgeving. De grond waarop de woningen worden gebouwd is in eigendom van deze ondernemers of van ontwikkelaars. Met hen werken we nauw samen aan een beeld over hoe het gebied eruit kan gaan zien. Maar ook wat hiervoor nodig is en hoe we dit kunnen realiseren. Daarnaast kunnen huidige en toekomstige bewoners van het gebied meedenken over de plannen. 

Sfeerbeelden Het Ambacht

Deze beelden laten zien waar we aan denken voor Het Ambacht. Van hoogbouw en stadswoningen tot aan parkeerhubs, grote balkons en veel groen. 

Verandering van het gebied duurt jaren 

Stap voor stap vervangen eigenaren en ontwikkelaars de bedrijfsgebouwen door woongebouwen. De volgorde waarin dit allemaal gebeurt is nog niet duidelijk. Dat hangt bijvoorbeeld af van of ondernemers naar een andere locatie willen of kunnen verhuizen. We denken daarom niet alleen na over de eindsituatie, maar ook over de gevolgen van alle tussenstappen. Het gebied moet op elk moment leefbaar en toegankelijk zijn.  

Het veranderen van een gebied dat al in gebruik is kost veel geld. Daarom is er in totaal veertien miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, Provincie Utrecht en het Rijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hierin vertellen we ongeveer een keer in de drie maanden wat er gedaan is, waar we nu staan en wat we nog gaan doen.