Het Ambacht

Categorieën

  • Ondernemen
  • Woningbouw
  • Zuidoost

Industriegebied Het Ambacht verandert stap voor stap naar een groene en fijne woonwijk. In de wijk komen ook (kleinschalige) bedrijven. Het duurt zeker 10 jaar om de hele wijk te veranderen. De wijk heeft dan ruim 2.000 woningen. Het is één van de laatste plekken in Veenendaal waar we nog zoveel woningen kunnen bouwen. Op dit moment is het gebied vooral in gebruik als bedrijventerrein.

Wat gaan we doen en waarom?

Op het oude bedrijventerrein Het Ambacht zal de komende 10 jaar een grote nieuwe woonwijk ontstaan. Deze wijk wordt uniek voor Veenendaal. Er worden meer en hogere gebouwen neergezet, met een stedelijke en industriële uitstraling. In deze buurt kun je niet direct voor je huis parkeren, maar in een gezamenlijke parkeergarage aan de randen van de wijk. Hierdoor zijn er bijna geen auto's in de buurt en kunnen we er een mooi groen gebied van maken, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers. Alle benodigde winkels en voorzieningen zijn op loopafstand te vinden, dus het is niet nodig om met de auto de wijk uit te gaan. Ook is er ruimte om te werken in de buurt, zowel thuis als in gedeelde kantoorruimtes. Verder komen er plekken waar mensen kunnen sporten en samenkomen. 

Op 21 maart 2024 is het ‘Ontwikkelkader Het Ambacht’ vastgesteld door de raad. Hierin staan de kaders voor de veranderingen in de wijk. Het is bedoelt als inspiratie voor ontwerpers en ontwikkelaars van de gebouwen en het openbare gebied. Ook staan hier de regels en voorwaarden voor ontwikkelingen in het gebied. Zo kunnen we alle plannen die grondeigenaren of ontwikkelaars hebben in dit gebied, vergelijken met dit Ontwikkelkader.

Lukt het je niet om het bestand te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Lout van der Hoeven projecten@veenendaal.nl. Hij helpt je graag verder.  

Deze beelden laten zien waar we aan denken voor Het Ambacht. Van hoogbouw en stadswoningen tot aan parkeerhubs, grote balkons en veel groen. 

Planning

Stap voor stap vervangen eigenaren en ontwikkelaars de bedrijfsgebouwen door woongebouwen. De volgorde waarin dit allemaal gebeurt is nog niet duidelijk. Dat hangt bijvoorbeeld af van of ondernemers naar een andere locatie willen of kunnen verhuizen. Maar ook van hoe snel ontwikkelaars en eigenaren plannen maken.

Project De Nijverheid

Eén van de eerste projecten die van start gaat is het project De Nijverheid van Ingenious. We verwachten dat de bouw hiervan start in 2025.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hierin vertellen we ongeveer een keer in de drie maanden wat er gedaan is, waar we nu staan en wat we nog gaan doen.

Naar aanmeldformulier nieuwsbrief