Gebiedsaanpak het Binnenveld

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Noordoost

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en ontspannen. Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we steeds meer verkeer op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Ook is de vraag of de toenemende behoefte aan woningen in het gebied een plek moet krijgen.

Afstemmen ontwikkelingen

We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Hiervoor maken we samen met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties en andere betrokkenen een gebiedsaanpak. Samen krijgen we inzicht in het gebied en maken keuzes voor de toekomst.

Hoe we dat precies doen lees je op de website Gebiedsaanpak Het Binnenveld. Hier kun je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en lees je meer over de stappen die we nemen.