Franse Gat

Categorieën

  • Woningbouw
  • Zuidwest

De gemeente Veenendaal en Veenvesters zijn aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. Veel van de naoorlogse huurwoningen in het Franse Gat voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Veenvesters renoveert deze woningen of wil ze vervangen door nieuwbouw. Renovatie, sloop en nieuwbouw biedt kansen om de wijk te verbeteren op het gebied van: de buitenruimte, verkeer, veiligheid, klimaataanpassing, duurzame energie, welzijn en gezondheid. Hier werkt gemeente Veenendaal aan in de wijk.

Welke projecten zijn er in het Franse Gat?

Er speelt veel in het Franse Gat, daarom kan je hieronder lezen over de 'deelprojecten' van de gemeente in het Franse Gat.

In de wijk wordt een nieuw, duurzaam, circulair en energieneutraal Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het kindcentrum biedt straks onderdak aan School Juul, de Patrimoniumschool én kinderopvang Luna.

Op 10 oktober 2023 is de bouw gestart

Symbolisch werden er een aantal palen in de grond geslagen. Verwachting is dat in februari 2024 de vloer en staalconstructie klaar is. Daarna kan het gebouw wind- en waterdicht gemaakt worden. Vanaf april kan de aannemer vervolgens in het gebouw aan de slag.

Als laatste worden het schoolplein en andere speel- en groenvoorzieningen aangelegd. We verwachten dat het gebouw in oktober 2024 klaar is voor gebruik.

Hoe gaat het gebouw er uit zien? 

Hieronder een aantal beelden van hoe het gebouw eruit komt te zien:

Een samenwerking tussen verschillende partijen

De twee schoolbesturen vormen samen met de kinderopvang de kernpartners voor IKC het Franse Gat. De gemeente geeft het kader aan vanuit onderwijshuisvesting en de ruimtelijke kaders. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie: één doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar in het Franse Gat. Samen hebben zij meegedacht met het ontwerp en de inrichting van het nieuwe IKC-gebouw en de openbare speelplaats.

Voor de wijk is er een sociaal programma. Daarmee willen we ervoor zorgen dat mensen in de wijk elkaar kunnen blijven opzoeken. Maar ook dat nieuwe bewoners mee kunnen doen en nieuwe mensen leren kennen. Dit sociale programma bestaat uit allerlei activiteiten. Veens Welzijn, Veenvesters en de gemeente trekken hier samen in op. Soms organiseren we nieuwe activiteiten, zoals het ‘struikroven’ waarbij planten werden gered van de sloop. Maar er zijn ook bestaande activiteiten, zoals het Zomerfestival. De organisatie van die activiteiten ligt bij verschillende mensen, soms bewoners, soms professionals.

In een gezellige wijk met sociale samenhang is het makkelijker om zelf gezonder en fitter te worden. Maar ook om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een opleiding, een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Daarom zorgen we ervoor dat de activiteiten aansluiten bij bestaande ontwikkelingen en beleid, zoals het gezondheidsbeleid en het initiatief om acties voor ‘stoppen met roken’ op te zetten.

We maken van het Franse Gat een wijk waarin iedereen mee kan doen.

Ontmoeten en nieuwe ideeën

Er zijn inmiddels al verschillende ontmoetingsplekken in de wijk. Bij ‘Thuis bij Frans’ drink je een goede kop koffie, kan je aan de slag in de moestuin of een gezonde maaltijd meenemen naar huis. Thuis bij Frans staat open voor nieuwe ideeën om de wijk gezelliger te maken. Dus heb je zelf een idee? Loop vooral even binnen.

Of deel je idee met het Wijkteam en ga er (samen) mee aan de slag. Het Wijkteam houdt spreekuur in het Wijkhuis, W.C. Beeremansstraat 2, op:

  • Maandag van 14.30 tot 16.30 uur
  • Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
  • Vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Plein Zuid heeft diverse activiteiten en is een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners: gezond, sterk, jong en oud, met en zonder vraag en beperking. Kom langs voor een kopje koffie, samen eten en koken en een praatje om meer wijkbewoners te leren kennen. Want een wijk is fijner als je elkaar kent.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij activiteiten voor de wijk. Enthousiastelingen kunnen zich daarvoor melden bij Veens Welzijn.

We willen een verkeersveilige wijk met zo min mogelijk doorgaand verkeer. Door de sloop en nieuwbouw van woningen verandert er veel in de wijk. Dit is dan ook hét moment om de verkeersstromen te bekijken en de wijk nog beter te maken. We werken op dit moment een aantal scenario’s uit. Zodra deze klaar zijn, gaan we naar de buurt. We horen graag van bewoners wat zij van de scenario’s vinden, welke hun voorkeur heeft of dat er volgens hen nog mogelijkheden missen.

Documenten

Lukt het niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Gert Drost via gert.drost@veenendaal.nl. Hij helpt je graag verder.

Er is een gebiedsvisie Franse Gat. Deze is in september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk; hierin zijn de wensen uitgewerkt. Gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 1 MB)

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn een uitwerking van de gebiedsvisie. Het zijn regels voor het openbaar gebied en voor nieuw te bouwen woningen in de wijk. Er staat in hoe de nieuwe woningen eruit moeten komen te zien, zodat ze goed in het Franse Gat passen. En op welke plek in de wijk er meer woningen kunnen komen en wat voor soort woningen dat moeten zijn. Maar ook hoe we het groen in de wijk kunnen houden en versterken. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in 2021 door de burgemeester en wethouders (B&W) vastgesteld.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden (pdf, 6 MB)

Stedenbouwkundig plan deelgebied 2  (pdf, 23 MB)

Naar aanleiding van ambassadeursbijeenkomsten en de straatgesprekken met bewoners is het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 2 aangepast. In bijgevoegde tekeningen is aangegeven wat er gedaan is met de reacties en wensen van de wijkbewoners.

Aangepast stedenbouwkundig plan deelgebied 2 (pdf, 14 MB)