BOSS-plan in Veenendaal

Categorieën

  • Woonomgeving

BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spelen. En dat bewegen, ontmoeten, sport en spelen gebeurt overal. Hoe beter de omgeving hiervoor is ingericht, hoe beter het gebruik is. Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen houdt mensen fit, geeft zelfvertrouwen en een beter humeur.

Wat is ons plan?

We gaan Veenendaal anders inrichten! De gemeenteraad heeft het plan BOSS vastgesteld en in dit plan staat hoe we de komende jaren met bewegen, ontmoeten, sporten en spelen willen omgaan.

Waarom BOSS?

Tot drie jaar geleden gebruikten we in Veenendaal een verouderd speelbeleid dat stamde uit 2007. Ons speelbeleid was gericht op 0 tot 12 jarigen. Er was te weinig aandacht voor de ruim 5100 jongeren (van 12 tot 18 jaar) en voor volwassenen. Soms werden voor deze groepen voorzieningen gemaakt als daarom gevraagd werd, maar er was geen blijvend beleid en bijhorend budget.

Ook zagen we dat speelplekken niet gedurende de gehele levensduur voldeden aan de behoefte in een buurt. De speelplekken voor bijvoorbeeld 0 tot 6 jarigen zijn snel niet meer nodig, doordat de kinderen dit soort speelplekken gauw ontgroeien. Ook zijn speelplekken vaak te klein en hetzelfde ingericht met een wipkip, een glijbaan en een schommel. Lekker veilig, maar sááái.

We vinden dat onze speelplekken beter mee moeten groeien met de buurt. Daarom is besloten om een nieuw speelbeleid te maken en hierbij met een brede blik te kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van de omgeving. Want, als we goed kijken, zien we dat Veenendaal één mooie grote beweeg-, ontmoet-, sport- en speeltuin is!

Uitlegvideo BOSS in Veenendaal

Ben je benieuwd naar meer uitleg rondom het BOSS-plan in Veenendaal? Kijk dan de video hieronder.

We gaan speelplekken opknappen, verplaatsen, maar ook nieuw maken. In feite richten we Veenendaal anders in om ervoor te zorgen dat we samen overal kunnen bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. We willen er weer voor zorgen dat inwoners buiten gaan spelen, hun fantasie gebruiken en hen prikkelen om buiten de gebaande speelpaden op avontuur te gaan! We hopen dat iedereen de nieuwe of vernieuwde speelplekken gaat gebruiken om te bewegen, te sporten en te ontmoeten.

Denk bijvoorbeeld aan een bankje. Dat is niet alleen om op te zitten, daar kun je ook overheen springen of onderdoor kruipen. En natuurlijk kun je er kletsen of uitrusten.

We willen de speelplekken in gaan richten met meer natuurlijke materialen, waarbij het niet in één oogopslag duidelijk is wat je er mee moet doen, maar waar je je eigen draai aan kunt geven. Een grote liggende boomstam kan een piratenschip zijn, een voetbaldoeltje, maar ook een handig iets waar je je hamstrings op kunt stretchen.

En omdat we met meer dan 68.000 mensen op een klein stukje land wonen, is de ruimte schaars. Als we Veenendaal divers inrichten, dan profiteert iedereen daarvan en kunnen we ook invulling geven aan doelen rondom het klimaat en biodiversiteit. Want zeg nou zelf, sporten en spelen in een groene omgeving is toch veel fijner dan op alleen maar stenen?

We hebben heel Veenendaal opnieuw verkend en alle speelplekken in kaart gebracht. Dit zijn er ruim 230 en de meeste plekken hebben speeltoestellen die op elkaar lijken. Dit betekent dat (kleinere) kinderen zich vaak niet verplaatsen naar een andere speelplek, omdat die geen extra uitdaging biedt.

Oudere kinderen kunnen zich ook vaak niet meer vermaken op een speelplek en de jongeren zijn het aanbod helemaal ontgroeid. Tijd dus voor een nieuwe aanpak!

De kaart die we hebben gemaakt verdeelt de speelplekken in bovenwijkse plekken (bijvoorbeeld het skatepark), die aantrekking hebben op heel Veenendaal. Daarna komen de centrale buurtplekken waar straks iedere leeftijdsgroep terecht kan. In sommige buurten komen ook steunplekken, als er bijvoorbeeld heel veel kinderen wonen en de centrale buurtplek dan te klein is. Een steunplek kan ook een jeu-de-boules-baan zijn voor oudere inwoners of een klein speeltuintje in een jonge wijk.

De bedoeling is om samen met de buurten, met inwoners van jong tot oud, de speelplekkenkaart goed in te richten, zodat je op vrijwel alle plekken kunt bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Dit doen we de komende jaren in fases, omdat we niet in één keer heel Veenendaal kunnen aanpakken. We willen bijvoorbeeld van bewoners weten wat er goed is aan een speelplek, wat moet er blijven of mag weg? En we vragen naar nieuwe wensen: wil je hier alleen maar spelen of misschien ook sporten? Misschien komen we wel tot de conclusie dat er een plek is, die helemaal niet meer gebruikt wordt. Die plek kan dan anders ingericht worden of zelfs verdwijnen en op een andere plek weer verschijnen. In het BOSS-plan is veel mogelijk.

Het team dat zich de komende jaren bezighoudt met BOSS is zeer enthousiast om van Veenendaal een nóg fijnere plek te maken dan het al was. Een plek waar samen zijn én je buiten uit kunnen leven voorop staat. Waar je op fijne plekken naar hartenlust kunt spelen en aan je gezondheid kunt werken. En dat hoeft echt niet altijd heel sportief te zijn, lekker zitten praten op een bankje en de buitenlucht opsnuiven doet een mens ook al goed!