Wet goed verhuurderschap

Werkt jouw verhuurder niet volgens de regels? Dan kan je dit bij de gemeente melden. De gemeente kan een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder. Lees hier hoe je de melding maakt.

Nieuwe wet

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden.

Wanneer kan je een melding maken?

Je kan ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • Je een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • Je een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders
 • Je een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. Je werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau

Huur je van een woningcorporatie? Meld dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Zij handelen jouw klacht af.

Je kan ongewenst gedrag melden in de volgende situaties:

De verhuurder:

 • discrimineert je
 • bedreigt je of maakt je bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft je geen goede informatie over:
  o jouw rechten en plichten als je een woning huurt (die niet in het huurcontract staan)
  o de hoogte van de borg en wanneer je die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  o informatie hoe je met de verhuurder in contact kunt komen
  o contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  o de servicekosten: Je moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • Mag geen bemiddelingskosten vragen aan jou tenzij jij aan hem vraagt om voor jou een woning te zoeken. Vraagt hij ook bemiddelingskosten aan de verhuurder? Dit mag niet. De verhuurbemiddelaar mag maar aan één van de twee kosten vragen

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je kunt ook anoniem een melding doen. Je geeft jouw gegevens dan niet
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover je de melding maakt
 • Het adres, als het om een woning gaat die je huurt of wilt huren
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Stuur een e-mail naar onze collega's via goedverhuurderschap@veenendaal.nl. Zij behandelen jouw melding, zoals te lezen bij 'hoe verloopt jouw melding?'. Vergeet niet alle benodigde informatie mee te sturen.

Je krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Jouw melding wordt onderzocht. Als we meer uitleg van je nodig hebben, nemen wij contact met je op.

Als de verhuurder in overtreding is dan kan de gemeente hier tegen optreden. Dit hoor je binnen 8 weken na jouw melding. Heeft de gemeente meer tijd nodig dan hoor je dit ook.

Meld je anoniem? Dan kunnen wij je niet laten weten hoe wij omgaan met jouw melding.