Starterslening

Is de prijs van jouw eerste koophuis hoger dan het bedrag, dat je bij de bank kunt lenen? Dan helpen we je met de Starterslening.

In aanmerking komen voor een Starterslening

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een eerste koopwoning en de koopwoning staat in de gemeente Veenendaal
 • Je hebt een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst
 • De hypotheek en de starterslening zijn onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden verstrekt
 • Je maakt geen gebruik van andere kortingsregelingen
 • Jij bent niet ouder dan 40 jaar
 • De totale kosten voor de koop van je huis (verwervingskosten) zijn niet hoger dan  € 390.000
 • De hoogte van de lening is niet meer dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 35.000.

De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar ga je rente en aflossing betalen, behalve als jouw inkomen te laag is.

Hoe verloopt de aanvraag?

 1. Je ondertekent de koopovereenkomst bij de makelaar
 2. Je stuurt PDF-bestanden van de getekende koopovereenkomst en een kopie van uw geldige ID bewijs naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl
 3. De gemeente bekijkt of jij aan de voorwaarden voldoet en informeert je daarover. Als jij voldoet, krijg je een beschikking met een digitale aanvraag voor de starterslening bij het Stimuleringsfonds Huisvesting Nederland (SVn)
 4. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuur je met alle andere documenten naar SVn. Zij bekijken of jij een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt jouw aanvraag verder af.

Vragen over starterslening

Heeft u vragen, dan kunt u een bericht sturen naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl.