Aansluiting op gemeentelijk riool

Bij de gemeente vraag je online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

Vraag een rioolaansluiting aan

Voeg bij de aanvraag een kaart toe (liefst 1:500) met de ingetekende gegevens voor de aansluiting. Je kunt telefonisch een basiskaart van het perceel opvragen bij de gemeente via (0318) 538 538

Wil jij vooraf overleg om de situatie en jouw wensen te bespreken? Maak ook hiervoor een afspraak via (0318) 538 538.

Zelf riool aanleggen op eigen terrein

Op eigen terrein moet je zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. De gemeente sluit jouw rioolpijp vanaf de perceelgrens van jouw terrein aan op het openbare rioolstelsel. Let op: je bent verplicht hemelwater en vuil water te scheiden in twee afzonderlijke leidingen.

Kosten aansluiting riolering

Je betaalt alle kosten van de aansluiting op het rioolstelsel: zowel op jouw eigen terrein als voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de gemeente krijg je een kostenopgave voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. Stuur deze ondertekend aan ons terug.

Houd naast deze kosten rekening met € 175,50 voor de behandeling van de aanvraag.

Uitvoering van de rioolaansluiting

Na maximaal acht weken weken ontvang je van de gemeente een besluit met de aansluitvergunning.

De aannemer die in opdracht van de gemeente de aansluiting maakt, neemt contact met jou op. Samen maak je een afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden.