Meepraten en participeren

Samen maken we de stad: dat is het uitgangspunt van de gemeente. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en organisaties om te participeren. Dat betekent meedenken en meewerken aan plannen en besluiten voor Veenendaal. Soms gaat het om een speeltuin of weg en een andere keer over duurzaamheid of wonen zonder aardgas.

De gemeente werkt graag samen zodat iedereen die dat wil, zich gehoord en gezien voelt. En ook omdat de gemeente niet zonder de kennis, kunde en ervaring van inwoners, ondernemers en organisaties kan. De gemeente weet dan beter wat er leeft en kan daarop inspelen.

De vier participatievormen van Veenendaal

Participatievorm 1: Informeren

Betrokkenen krijgen informatie over een project of beleid, maar kunnen niet meedenken of -doen. De gemeente gebruikt bijvoorbeeld de wekelijkse pagina in de Rijnpost, een wijkbericht, een informatiebijeenkomst, de website en Facebook en Twitter om te laten weten waar we mee bezig zijn.

Participatievorm 2: Inventariseren

Betrokkenen wordt gevraagd om hun mening en advies. Dit kan bijvoorbeeld een vragenlijst zijn of een bijeenkomst. De gemeente neemt de stem van betrokkenen zo mogelijk mee in het plan of besluit.

Participatievorm 3: Verdiepen

De gemeente vraagt adviezen van betrokkenen op een plan en betrokkenen kunnen ook zelf met een voorstel komen. Dat voorstel hoeft niet aan te sluiten op het plan van de gemeente. De gemeente verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan afwijken met een reden.

Participatievorm 4: Samen doen

Betrokkenen en de gemeente maken samen plannen of beleid. De gemeente bepaalt of het plan meteen doorgaat óf dat het college of de gemeenteraad er nog een besluit over moet nemen.

Zelf organiseren

Zelf organiseren is een bijzondere vorm van samen doen. Betrokkenen hebben zelf ideeën en vragen de gemeente om hulp bij het realiseren van de plannen. De betrokkenen voeren de initiatieven of projecten zelf uit.