Meepraten en participeren

Samen maken we de stad, dat is het uitgangspunt van de gemeente. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en organisaties om te participeren. Dat betekent mee denken en mee werken aan plannen en besluiten voor Veenendaal. Soms gaat het om een speeltuin of weg en een andere keer over duurzaamheid of wonen zonder aardgas.

De gemeente werkt graag samen, zodat iedereen die dat wil, zich gehoord en gezien voelt. En ook omdat de gemeente niet zonder de kennis, kunde en ervaring van inwoners, ondernemers en organisaties kan. De gemeente weet dan beter wat er leeft en kan daarop inspelen.

Participeren doen we in Veenendaal met verschillende gespreksdoelen:

Gespreksdoel 1: Informeren

Inwoners krijgen informatie over een project of beleid, maar kunnen niet meedenken of -doen. De gemeente gebruikt de wekelijkse pagina in de Rijnpost, de website en Facebook en Twitter om te laten weten waar we mee bezig zijn.

Gespreksdoel 2: Inventariseren

Inwoners wordt gevraagd om hun mening en advies. Dit kan via een vragenlijst of een bijeenkomst. De gemeente neemt de stem van de inwoners mee in het plan of besluit. Niet alle meningen en adviezen worden gebruikt. 

Gespreksdoel 3: Verdiepen

De gemeente vraagt adviezen van inwoners over een specifiek onderwerp. Het bewonersadvies is bepalend voor de gemeente. De gemeenteraad kan beargumenteerd afwijken van het inwonersadvies. 

Gespreksdoel 4: Samen doen

Inwoners en de gemeente maken samen plannen, beleid of gezamenlijke financiering van een project. De gemeente bepaalt of het plan meteen doorgaat óf dat de gemeente nog een besluit moet nemen.

Gespreksdoel 5: Zelf organiseren

Inwoners hebben zelf ideeën en vragen de gemeente om hulp bij het realiseren van de plannen. De inwoners voeren de initiatieven of projecten zelf uit.