Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een vergoeding voor het reizen van en naar school. Kan je kind niet zelfstandig naar school door een handicap, beperking of grote afstand? Dan kun je misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

Er zijn 4 soorten leerlingenvervoer:

Kan je kind zelf op de fiets naar school? Dan krijg je misschien een fietsvergoeding.

Is er (tijdelijk) begeleiding nodig tijdens het fietsen? Dan kan de begeleider ook een vergoeding krijgen. 

 • Kan je kind zelf met het openbaar vervoer van en naar school reizen? Dan krijg je misschien een vergoeding voor een OV-abonnement 
 • Kan je kind niet alleen met het openbaar vervoer reizen, maar wel begeleiding? Dan kunnen we misschien ook de reiskosten van de begeleider vergoeden

Regel je zelf het vervoer met bijvoorbeeld de auto, brommer of scooter? Dan krijg je misschien een kilometervergoeding. 

Aangepast vervoer is groepsvervoer met een busje vanaf de huisdeur of opstapplaats tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen andere manier naar school kunnen reizen.

Zelfstandig reizen is belangrijk voor de ontwikkeling

We moedigen je aan om je kind zo zelfstandig mogelijk te laten reizen of te leren hoe dat moet. Dit heeft namelijk veel voordelen. Ook buiten schooltijd. Ze worden minder afhankelijk van anderen en maken gemakkelijker vrienden. Ook zijn er meer mogelijkheden voor stages en kansen op werk als je kind zelfstandig kan reizen. 

Voor kinderen met een blijvende lichamelijke, verstandelijke, audieve (doof of slechthorend), visuele (blind of slechtziend) of psychische beperking. Blijvend betekent langer dan 3 maanden. Zij gaan naar

 • het spe­ci­aal on­der­wijs (so)
 • het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (vso)
 • een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (sbo)
 • het ge­wo­ne ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs. Voor leer­lin­gen ou­der dan 9 jaar in dit type on­der­wijs moet de be­per­king het kind te­gen­hou­den om zelf­stan­dig met het open­baar ver­voer te rei­zen.

Moet het kind ver reizen omdat er in de omgeving geen school is die past bij het eigen geloof of le­vens­over­tui­ging? Dan kun je misschien ook leerlingenvervoer aanvragen. 

Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage als:

 • je kind naar een basisschool (bo) of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) gaat en
 • je verzamelinkomen over 2021 hoger is dan € 28.800

Wettelijke eigen bijdrage schooljaar 2023/2024

Soort school Eigen bijdrage per schooljaar
Speciaal basisonderwijs € 453
Basisonderwijs € 744

We kijken we naar 2 dingen:

De dichtstbijzijnde school

De school waar je kind naar toe gaat is de dichtstbijzijnde school van het speciaal onderwijs dat je kind nodig heeft. En dat past bij het eigen geloof.

Kies je voor een school die verder weg is? Dan krijg je alleen een vergoeding voor de reiskosten tot de dichtstbijzijnde school. Houd hier dus rekening mee bij de keuze van de school.

De afstand van huis tot school

Hiervoor kijken we naar de kortse route volgens de ANWB-routeplanner. De afstand moet groter zijn dan:

 • 6 kilometer naar een basisschool (bo)
 • 4 kilometer naar een school voor speciaal basisonderwijs (sbo)
 • 4 kilometer naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so) en (vsoO)
 • 2 kilometer naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en langdurig zieke kinderen

Dit noemen we het afstandscriterium.

Een vergoeding vraag je aan via het online formulier. Doe dit ieder schooljaar opnieuw. Om in te loggen heb je DigiD nodig. Je moet misschien ook documenten meesturen. 

Doe je voor het eerst een aanvraag?

Stuur dan de volgende documenten mee:

 • Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal onderwijs (vso)

of

 • Een kopie van het Zorgarrangement voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)

Gaat je kind naar een gewone basisschool (bo) of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo)? En is je verzamelinkomen over 2021 lager dan € 28.800?

Stuur de volgende documenten mee met de aanvraag:

 • Inkomensverklaring(en) 2021 van jou en je eventuele partner. Je kunt deze downloaden via de website van de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon. Het telefoonnummer is 0800 0543.

Het bedrag van je verzamelinkomen vind je op je belastingaangifte.

Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer

Bij de beoordeling van je aanvraag kijken we naar de volgende punten:

 1. Kan je kind zelfstandig reizen met de fiets of met het openbaar vervoer?
 2. Kun je jouw kind zelf begeleiden of zelf naar school brengen?
 3. Als je kind niet zelfstandig kan reizen maar dit wel kan leren? Dan verwachten wij dat je kind dit leert. Maak je hiervoor kosten dan kun je hiervoor een vergoeding krijgen
 4. Heeft je kind een blijvende lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap en kan het daardoor niet zelfstandig naar school? Dan komt je kind misschien in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Soms laten wij een arts die geen deel uitmaakt van de gemeente bekijken of je kind toch gebruik kan maken van het openbaar vervoer (eventueel met een begeleider)

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar school en terug. Bij aangepast groepsvervoer kijken we ook naar de schooltijden.

Wanneer krijg je bericht?

Je krijgt van ons binnen 8 weken een brief (de beschikking) waarin staat of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd. Tot die tijd moet je zelf zorgen voor vervoer. 

Verandert er iets? Bijvoorbeeld je adres, bankrekeningnummer of je kind gaat stage lopen? Of wil je het leerlingenvervoer van je kind stopzetten? Bijvoorbeeld bij een verhuizing of na het eindexamen? Geef dit altijd aan ons door via het online wijzigingsformulier. Voor het invullen heb je DigiD nodig.

Invullen wijzigingsformulier

Is je kind ziek? Geef dit direct door aan de vervoerder. Dit kan via het ouderportaal of bel (026) 32 32 000.

Is je kind beter? Geef dit dan ook direct door aan de vervoerder. 

Bespreek problemen of klachten eerst met de chauffeur of met de vervoerder. Kom je er samen niet uit. Neem dan contact op met ons.