Kinderopvang en peuteropvang

Ben je op zoek naar kinderopvang? Bekijk het aanbod in Veenendaal in het Landelijk Register Kinderopvang.

Er zijn 4 soorten kinderopvang:

  • Dagopvang op een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Gastouderbureaus
  • Opvang door gastouder
Ga naar Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Als je werkt en je kind gaat naar een geregistreerde opvang, dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst

Werk je niet, maar heb je wel kinderopvang nodig? Bijvoorbeeld omdat je door ziekte of een handicap (tijdelijk) niet voor je kind(eren) kunt zorgen. Of omdat je een opleiding, inburgeringscursus of een traject naar werk volgt? Dan kun je misschien een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang. Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bespreek je situatie. Vul hiervoor het contactformlier in op de website van het CJG.

Alle peuters in Veenendaal mogen naar de peuteropvang. Daar kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van je kind en is een voorbereiding op de basisschool.

Voor de peuteropvang betaal je een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van je inkomen. Voor niet-werkende ouders met een laag inkomen zijn een aantal gesubsidieerde kindplaatsen. Hiervoor kun je terecht bij:

Voor kinderen met een (taal)achterstand is er Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met VVE worden kinderen beter voorbereid op de basisschool zodat ze zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Er zijn 2 soorten VVE:

  • Voorschoolse educatie
  • Vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie

Dit is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze gaan naar een speciale kinderopvang waar ze al spelend de Nederlandse taal beter leren. Ook leren ze samenwerken en maken ze opdrachtjes. Zo kan het kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.

Het consultatiebureau beoordeelt of je kind een VVE-indicatie krijgt. In Veenendaal zijn er 5 aanbieders van voorschoolse educatie:

Vroegschoolse educatie

Dit is voor kinderen uit groep 1 en 2. Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Dat geldt ook voor kinderen die voorschoolse educatie kregen. Ook op de basisschool is er extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Veel basisscholen geven bijvoorbeeld extra aandacht aan taal en lezen. Of kinderen krijgen onderwijs in kleinere groepen, zodat ze meer persoonlijke aandacht krijgen.