Woonurgentie aanvragen

Als u in een noodsituatie zit en dringend een ander huis nodig hebt, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een huurhuis.

Woonurgentie aanvragen

U heeft de volgende gegevens nodig:

Soms heeft u ook de volgende gegevens of documenten nodig:

  • contactpersoon die voor u de aanvraag indient
  • huisarts/specialist
  • huurcontract (beschikking rechtbank bij claim van de woning)
  • convenant, samenlevingscontract, ouderschapsplan, vaststellingsovereenkomst (pdf, 12 KB)
  • financieel overzicht van uw situatie
Kosten Woonurgentie
Urgentie aanvragen Kosten
In behandeling nemen van de aanvraag € 50,-

Beoordeling van uw aanvraag

  1. Via een brief laten we u weten wanneer we uw aanvraag in behandeling nemen en vragen we u de behandelingskosten te betalen.
  2. De secretaris van de urgentiecommissie bekijkt, eventueel in overleg met de woningcorporatie, op welke huurhuizen u heeft gereageerd.
  3. De secretaris beoordeelt uw aanvraag en kan advies inwinnen bij een onafhankelijk adviesbureau bij aanvragen met sociale en/of medische urgentie.
  4. Binnen 2 weken na de vergadering van de commissie stuurt de secretaris een brief. Daarin staat of u woonurgentie krijgt.

Als we bepaalde gegevens missen, krijgt u 30 dagen om het aan ons toe te sturen. Pas daarna kan de urgentiecommissie uw aanvraag beoordelen.