Woonurgentie aanvragen

Als u in een noodsituatie zit en dringend een ander huis nodig hebt, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een huurhuis.

Woonurgentie aanvragen

U heeft de volgende gegevens nodig:

Soms heeft u ook de volgende gegevens of documenten nodig:

  • contactpersoon die voor u de aanvraag indient
  • huisarts/specialist
  • huurcontract (beschikking rechtbank bij claim van de woning)
  • convenant, samenlevingscontract, ouderschapsplan, vaststellingsovereenkomst (pdf, 12.18 KB)
  • financieel overzicht van uw situatie
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten Woonurgentie
Urgentie aanvragen Kosten
In behandeling nemen van de aanvraag 51,60

Beoordeling van uw aanvraag

  1. Via een brief laten we u weten wanneer we uw aanvraag in behandeling nemen en vragen we u de behandelingskosten te betalen.
  2. De secretaris van de urgentiecommissie bekijkt, eventueel in overleg met de woningcorporatie, op welke huurhuizen u heeft gereageerd.
  3. De secretaris beoordeelt uw aanvraag en kan advies inwinnen bij een onafhankelijk adviesbureau bij aanvragen met sociale en/of medische urgentie.
  4. Binnen 2 weken na de vergadering van de commissie stuurt de secretaris een brief. Daarin staat of u woonurgentie krijgt.

Als we bepaalde gegevens missen, krijgt u 30 dagen om het aan ons toe te sturen. Pas daarna kan de urgentiecommissie uw aanvraag beoordelen.