Verblijf buitenland of andere gemeente melden

Heeft u een uitkering dan mag u 4 weken per kalenderjaar met behoud van uitkering naar het buitenland. U moet een  reis minimaal twee weken voor uw vertrek aan ons melden.   

Voor tijdelijk verblijf buiten de gemeente in Nederland geldt ook dat u dit moet melden.   

Volgt u een opleiding of een re-integratietraject? Dan heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. 

U doet uw melding via onderstaand formulier. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen.

Verblijf elders melden

In een brief bevestigen wij uw melding.  

Volgt u een opleiding of een re-integratietraject? Dan ontvangt u een besluit waarin staat of wij u al dan niet toestemming verlenen om naar het buitenland te gaan. U moet wachten met vertrek tot u de brief of het besluit heeft gekregen. 
Als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. 

Hoe lang mag u in het buitenland verblijven met behoud van uitkering?

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland. De gemeente betaalt uw uitkering dan door. U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar naar het buitenland. Ook niet rond de jaarwisseling. U mag dus niet 4 weken in december en 4 weken in januari aan elkaar plakken om zo 8 weken weg te gaan. 

Tijdelijk verblijf in Nederland buiten de woonplaats. 

Ook als u tijdelijk buiten uw woonplaats verblijft, maar wel in Nederland, moet u dit melden bij de gemeente. U moet in de gemeente blijven wonen en beschikbaar blijven voor re-integratie.  

Reden verblijf buiten de gemeente 

Waarom u buiten de gemeente bent, maakt niet uit. Het kan gaan om bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of het bijwonen van een begrafenis of bruiloft. 

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u terug bent uit het buitenland, moet u zich persoonlijk - of met uw partner - in het gemeentehuis melden In de brief met de bevestiging of de brief met toestemming staat op welke dag en tijd we u verwachten. 

Als u zich komt melden, neem dan mee: 

  • De bevestigingsbrief of toestemmingsbesluit 
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument 

Terugmelden na verblijf in Nederland 

Bent u in Nederland gebleven, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.