Verblijf buitenland of andere gemeente melden

Heeft u een uitkering dan mag u 4 weken per kalenderjaar met behoud van uitkering naar het buitenland. U moet een  reis minimaal twee weken voor uw vertrek aan ons melden.   

  • Voor tijdelijk verblijf buiten de gemeente in Nederland geldt ook dat u dit moet melden 
  • Volgt u een opleiding of een re-integratietraject? Dan heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig.

U doet uw melding via onderstaand formulier. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen. Wij bevestigen uw melding met een brief.  

Verblijf buiten gemeente melden

Volgt u een opleiding of een re-integratietraject en wilt u op vakantie?

U ontvangt dan van de gemeente een besluit waarin staat of wij u toestemming verlenen om naar het buitenland te gaan. U moet wachten met uw vertrek tot u de brief of het besluit met toestemming heeft gekregen. Krijgt u geen toestemming, dan kunt u niet vertrekken. Als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. 

Nooit langer dan 4 weken in het buitenland met behoud van uitkering

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. De gemeente betaalt uw uitkering dan door. U mag nooit voor langer dan 4 weken achter elkaar naar het buitenland reizen. U mag geen vakanties combineren. Dus u kunt niet 4 weken in december en 4 weken in januari aan elkaar plakken om zo 8 weken weg te gaan. 

Tijdelijk verblijf in Nederland buiten de woonplaats ook melden

Ook als u tijdelijk buiten uw woonplaats verblijft, maar wel in Nederland, moet u dit melden bij de gemeente. U moet in de gemeente blijven wonen en beschikbaar blijven voor re-integratie.

Waarom u buiten de gemeente bent, maakt niet uit. Het kan gaan om bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of het bijwonen van een begrafenis of bruiloft. 

Thuiskomst persoonlijk melden na verblijf in het buitenland

Als u terug bent uit het buitenland, moet u zich persoonlijk - of met uw partner - in het gemeentehuis melden. In de brief met de toestemming voor uw vertrek staat op welke dag en tijd we u verwachten. 

Neem de volgende stukken mee als u zich komt melden:

  • De bevestigingsbrief of toestemmingsbesluit 
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument 

Thuiskomst melden na verblijf in Nederland niet nodig

Bent u in Nederland gebleven, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.