Toegankelijk ondernemen

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijk of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische probleem. Hieronder vind je praktische tips om toegankelijk te ondernemen en daarmee jouw klantenkring te vergroten. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zonder hulp van anderen mee kan doen!

Tips voor een toegankelijke onderneming

Ontdek manieren om jouw winkel of bedrijf voor iedereen toegankelijk te maken. Laten we samen kijken naar belangrijke stappen die je kunt nemen.

Het bezoek aan jouw winkel of bedrijf begint namelijk vaak op jouw website. Wie gebruikmaakt van een rolstoel of scootmobiel, kijkt vaak thuis hoe toegankelijk een locatie is. Communiceer daarom op je website en social media wat je hebt gedaan om ervoor te zorgen dat mensen met de rolstoel bij jouw winkel of bedrijf naar binnen kunnen en zich hier binnen ook goed kunnen bewegen. Zo weten jouw klanten wat ze kunnen verwachten. Ook neem je hiermee zorgen weg en voorkom je een situatie die anders is dan iemand in de rolstoel verwacht had. Bovendien hoeven klanten hier dan ook niet speciaal over te bellen.

Ingang en deuren

Zorg ervoor dat de ingang goed te bereiken is

De route moet minimaal 100 centimeter breed zijn. Verwijder fietsen, reclameborden of andere objecten bij de ingang.

Plaats deurknoppen op de juiste hoogte

Een deurknop die geplaatst is tussen 90 en 120 centimeter is voor de meeste mensen goed te bedienen.

Zorg dat deuren makkelijk opengaan

Zware deuren kunnen een belemmering vormen om zelfstandig naar binnen te kunnen gaan. Een automatische deuropener kan een oplossing zijn.

Voorkom grote hoogteverschillen

Maak drempels niet hoger dan 2 centimeter of zorg voor een drempelhulp. Met een drempelhulp wordt het hoogteverschil opgeheven.

Inrichting en meubilair

Houd doorgangen en nooduitgangen vrij

Daarmee kunnen bezoekers met een beperking zich zelfstandig verplaatsen.

Markeer belangrijke routes

Denk aan de route naar de kassa, toiletruimte of nooduitgang.

Zorg voor (een aantal) geschikte tafels

Denk hierbij aan mensen in een rolstoel of scootmobiel. De juiste hoogte en geen hinder van tafelpoten en juiste verlichting.

Houd je winkel of bedrijf overzichtelijk

Iemand in een rolstoel of met een rollator moet van buiten al kunnen zien of er binnen ruimte voor hem of haar is. Dat geeft meteen een welkom gevoel.

Houd rekening met muziek

Niet iedereen kan harde muziek verdragen.

Bied eventuele oproepen visueel en auditief aan

Denk aan braille of gesproken tekst. Met een QR code kun je de menukaart digitaal maken.

Toiletruimte

Zorg dat het toilet goed (zelfstandig) bereikbaar is

Bij voorkeur op de begane grond of bereikbaar met een lift.

Maak er een multifunctionele ruimte van

De ruimte kan dan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om kinderen te verschonen (maar niet als opslagruimte).

Pas de deur aan

Zorg dat de deur zelfstandig kan worden geopend en dat deze breed genoeg is, minimaal 90 centimeter.

Pas de kraan aan

Een hendel om de kraan te bedienen is makkelijker dan draaiknoppen.

Informatievoorziening

Borden en displays

 • Zorg voor voldoende kleurcontrast. Het contrast is het kleurverschil tussen de tekst en de achtergrond
 • Kies de juiste lettergrootte
 • Zorg dat de tekst makkelijk leesbaar is met een goede tekstopmaak
 • Kan de informatie ook in geluid worden aangeboden? (Braille wordt steeds minder gebruikt door mensen met een gezichtsbeperking).

Menukaart

 • Zorg voor een digitaal alternatief, bijvoorbeeld met een QR-code die linkt met je website. Dat maakt het makkelijker voor mensen om de lettergrootte aan te passen op hun mobiel en om het menu te laten voorlezen door een schermlezer-app
 • Kies voor de juiste kleurcombinaties (veel kleurcontrast)
 • Zorg voor de leesbaarheid met voldoende ruimte tussen de zinnen
 • Zorg voor voldoende licht boven de bar of tafel
 • Bied zelf aan om de kaart voor te lezen

Betalen

Kies voor een mobiel pinapparaat

Dan kan de locatie van het pinapparaat worden aangepast aan de situatie.

Accepteer ook contant geld

Soms maakt een beperking het onmogelijk of ongewenst om te pinnen. Bied je gasten en klanten daarom ook altijd de mogelijk om met contant geld te betalen.

Maak een verlaagd deel bij de toonbank

Het is prettig als de toonbank uit 2 hoogten bestaat. Zo kunnen klanten zowel staand als zittend worden geholpen. Het verlaagde deel moet 70 centimeter hoog zijn.

Toegankelijkheid is ook (maar misschien wel vooral) een klantvriendelijke en open houding naar je klanten. En dat is soms best lastig. Want wat heeft een blinde of slechtziende klant eigenlijk nodig? En hoe spreek je iemand met een verstandelijke beperking aan? 

Bij een beperking in het zien (visuele beperking)

 • Vraag of je kan helpen met het zoeken naar producten in de winkel
 • Bied een arm aan als iemand dat zou willen om met de klant door de winkel te lopen
 • Beschrijf de omgeving goed en duidelijk

Bij een lichamelijke beperking

 • Vraag of je kunt helpen en op welke manier
 • De meeste klanten met een lichamelijke beperking willen zo zelfstandig mogelijk hun dingen doen. Help niet meer dan nodig en gewenst is
 • Denk zo nodig creatief en overleg met je klant

Bij een verstandelijke beperking

 • Spreek de klant met een verstandelijke beperking aan en communiceer niet via de begeleider
 • Neem de tijd. Wacht tot je klant klaar is met praten
 • Luister actief: vat samen, check of je het goed begrepen hebt en vraag door
 • Gebruik eenvoudige taal, maar maak het niet kinderlijk, dus ook in toon
 • Help zo nodig bij het nemen van beslissingen, door bijvoorbeeld keuzes voor te leggen, maar laat de klant zelf beslissen

Bij een beperking in het horen

 • Kijk de klant aan en spreek duidelijk
 • Ondersteun zinnen zo mogelijk met gebaren
 • Veel slechthorenden en doven hebben een aparte manier van spreken. Vraag gerust om herhaling als je de klant niet verstaat en/of begrijpt
 • Schrijf zo nodig iets op om wat je zegt duidelijker te maken

Assistentiehonden zijn welkom

Dankzij een assistentiehond kunnen mensen met een handicap of een chronische ziekte zelfstandig meedoen in de samenleving. Als je normaalgesproken honden niet toelaat, check altijd even of het gaat om een hulphond. Hulphonden zijn zeer goed opgevoed en blijven bij hun baasje.

Tips voor omgang met een assistentiehond

 1. Aai nooit een assistentiehond in tuig of met een rugdekje om. De hond is aan het werk en mag daarbij niet uit zijn concentratie worden gehaald. Praat ook niet tegen de hond en kijk de hond niet aan. Leid de hond niet af
 2. Geef geen eten aan de hond
 3. Blijf de klant of gast met assistentiehond langer in je bedrijf, vraag dan of je de hond een bak water mag aanbieden