Samenwerken in ICT-Campus

De ICT-Campus gaat over regionale samenwerking. De campus verbindt bedrijfsleven, overheid en onderwijs zodat deze elkaar kunnen versterken en inspireren. ICT-Campus richt zich vooral op de vernieuwing binnen de ICT met uitwisseling van kennis binnen Food, Health en Tech. Zo ontstaat een voedingsbodem voor vernieuwing en een snelle groei van de ICT-sector in de regio.

Gemeente Veenendaal zet zich in om hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech binnen Regio FoodValley te zijn. Daarom werken we aan een – in eerste instantie – virtuele ICT-Campus.

Het programma staat voor een vernieuwend ICT-klimaat, betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt en begeleiding van jonge ICT-bedrijven. Hierdoor trekt het bedrijven en studenten naar Veenendaal.

De bedoeling is dat in de loop van komende jaren het gebied langs de A12 zich ontwikkelt tot een fysieke ICT-Campus. Op dit moment is Vonk360 de ontmoetingsplek voor onderlinge samenwerkingen en voor trainingen en seminars.