Inschrijven voor Groslijsten

Voor werken in de openbare ruimte hebben wij 16 lijsten (groslijsten) opgesteld waar ondernemers zich voor aan kunnen melden. Door je aan te melden, geef je aan dat je opdrachten voor ons uit wilt en kunt voeren. Je kunt je aanmelden als mogelijke opdrachtnemer voor ons via Qfact

Inschrijven op de groslijsten

 • Ga naar app.qfact.nl en registreer jouw bedrijf (eerste keer) of log in met jouw e-mailadres en wachtwoord
 • Selecteer 'Gemeente Veenendaal' op het dashboard
 • Vul jouw algemene contactgegevens in en upload een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Meld je vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten:
  • Klik op 'registreer' en upload de eisen waar de groslijst om vraagt om te bepalen of je geschikt bent voor de opdracht
  • Klik op 'registreer voor deze groslijst' om de aanmelding te voltooien
 • Jij ontvangt dan een bericht van ons als de aanmelding is ontvangen. Ook krijg je een bericht dat je bent toegevoegd aan de groslijst. Wanneer je niet wordt toegelaten, nemen wij contact met je op en bespreken we de reden met jou.

Het gaat om de volgende zestien 'groslijsten'.

 1. Onderhoud van straten 
 2. Onderhoud en aanleg van riolering 
 3. Onderhoud van asfalt 
 4. Herstel/nieuwe aanleg van straten 
 5. Herstel/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering) 
 6. Herstel/nieuwe aanleg van asfalt 
 7. Werken in vervuild grondwater 
 8. Beheer van de omgeving
 9. Ingegraal civieltechnisch ontwerp en voorbereiding van contracten. Dit betekent dat alle onderdelen van het ontwerp van een bouwproject smaen worden bekeken en gepland. Dit zitten alle verschillende onderelen van de infrastructuur bij, zoals wegen, rioleringen en openbare ruimtes. . Bij dit soort ontwerp wordt rekening gehouden met hoe al deze onderdelen samenwerken en hoe ze het beste kunnen worden geplaatst en ontworpen voor een goede en veilige bouw.
 10. Integraal ontwerpdiensten openbare ruimte. Dit betekent dat alle onderdelen van het ontwerp in de openbare ruimte samen worden bekeken en gepland. De openbare ruimte zijn plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals parken, pleinen en straten.
 11. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Bomen, groen, ecologie. Ingenieursdiensten worden uitgevoerd door mensen die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen, plannen en oplossen van technische problemen bij parken, pleinen, straten en de onderwerpen die hieronder genoemd zijn.
 12. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Wegbouwkundig.
 13. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Riolering en waterhuishouding. 
 14. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Verkeerskundig.
 15. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Constructief. 
 16. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Sportvelden

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, mogen we zelf een bedrijf kiezen.