Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley

Het werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerking in de Regio FoodValley. Zij geven ondernemers gratis advies over personeel en de arbeidsmarkt. Denk aan:

  • Informatie over werkgelegenheid en hoe je een bedrijf start waar iedereen erbij hoort
  • Het aantrekken van geïnteresseerde mensen, selectie en advies bij personeelszaken
  • Toegang tot bewoners die werk zoeken
  • Trainingen en bijeenkomsten over begeleiding
  • Informatie over mogelijke subsidies en regelingen. Regelingen verwijst naar afspraken die zijn opgezet om bepaalde zaken te organiseren of te controleren, zoals financiële steun of belastingvoordelen