Vooruitblik op de agenda van februari

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in februari mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor je uit. Ook leest je op welke manier je invloed hebt op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Vaststellen gemeenschappelijke regelingen

De agenda van deze maand belicht drie belangrijke gemeenschappelijke regelingen die tijdens de raadcommissie van 13 februari besproken zullen worden. Een van de agendapunten betreft de voorgestelde wijziging in de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Daarnaast staan de kaders voor de begroting van 2025 en de geactualiseerde begroting voor 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op de agenda. Als derde gemeenschappelijke regeling staat de behandeling van wensen of bedenkingen voor de Kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028, de kaderbrief geeft bouwstenen voor de nog op te stellen begroting 2025.

Je mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 13 februari. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je je mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken lees je in het kader hieronder. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 februari besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vind je op veenendaal.raadsinformatie.nl.

Inspreken

Wil je je mening geven over één van de onderwerpen op de agenda? Wij bieden verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar je wilt inspreken. Na aanmelding neemt de griffie contact met je op.