Minder geld voor de toekomst van Veenendaal

Categorieën

  • Meedoen
  • Samenleving

Wat moeten we wél of niet doen en wat moet er anders? Jouw idee telt!

Veenendaal is van ons allemaal. Bij grote beslissingen over de toekomst van Veenendaal wil de gemeenteraad van zoveel mogelijk Veenendalers horen wat zij belangrijk vinden. Daarom vragen we nu jouw hulp. Welke keuzes kunnen we maken om de toekomst van Veenendaal haalbaar en betaalbaar te maken? Moeten we taken niet, anders of later doen? Jouw idee telt voor de toekomst van Veenendaal! 

Er zijn taken die een gemeente móet doen. Bijvoorbeeld het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen. Maar er zijn ook taken waar we een keuze hebben. Bijvoorbeeld de bouw van woningen en grote gebouwen of het onderhoud van het groen. Heb jij ideeën over hoe het anders, slimmer of beter kan? Laat het ons weten via een mail aan toekomst@veenendaal.nl.  

Hoe komt dat nou? 

Net als alle gemeenten in Nederland krijgt Veenendaal, zoals het er nu uitziet, vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid. Dat lijkt nog ver weg, maar de gemeenteraad maakt dit jaar al plannen voor de komende vier jaar. De plannen worden vóór de zomervakantie besproken en krijgen ‘een kader’ in de Kadernota. In november besluit de gemeenteraad wat er de komende vier jaar met ons geld gebeurt. Dat wordt vastgelegd in de Programmabegroting. 

Cijfers en feiten 

Duidelijk is dat we er niet komen met kleine aanpassingen. Als we kijken naar onze inkomsten en uitgaven voor de komende jaren, hebben we in Veenendaal een jaarlijks tekort van 5 miljoen euro (als we willen blijven doen wat we nu doen) tot 12 miljoen euro (als we alle plannen voor de toekomst van Veenendaal willen uitvoeren). Het gaat om 5 procent van onze verwachte uitgaven van 250 miljoen euro per jaar.  

Het kan zijn dat een nieuw kabinet besluit meer geld te geven, en het kan ook zijn dat een nieuw kabinet nog extra bezuinigt, maar daar kunnen we niet op wachten. We bereiden ons voor op een maximale besparing van 12 miljoen euro per jaar. 

Wat doen we de komende maanden? 

Alle beslissingen over hoe we ons geld besteden, hebben direct invloed op de samenleving. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om die ideeën te horen, wordt Veenendaal op verschillende manieren gevraagd mee te denken:

Tot 15 februari

ambtenaren kijken naar denkbare opties hoe de taken en plannen van de gemeente Veenendaal voor de komende jaren haalbaar en betaalbaar te maken zijn.  

Ook hebben we aan maatschappelijke organisaties in Veenendaal gevraagd om ons ideeën aan te leveren. 

Tot 24 maart

Het mailadres toekomst@veenendaal.nl staat open voor ideeën van Veenendaal.  

Van 11 tot 24 maart

De website toekomst.veenendaal.nl staat open voor jouw inbreng. Via die website vragen we iedereen in Veenendaal een aantal vragen te beantwoorden.  

In diezelfde periode leggen we ook een uitgebreide vragenlijst voor aan het inwonerpanel van Veenendaal.  

20 maart

De dag van Veenendaal in de hal van het gemeentehuis. Hier kun jij in gesprek met directie, wijkmanagers en ambtenaren die het beleid maken. Laat hier jouw ideeën achter over welke keuzes we moeten maken voor de toekomst voor Veenendaal. 

In de komende weken lees je meer over de Toekomst van Veenendaal in onder andere De Rijnpost, via deze website, via onze sociale media en de wijknieuwsbrieven. 

Hoe verder? 

Na 24 maart 2024 worden alle ideeën verzameld en aangeboden aan het college van B&W. Zij bespreken in april met welke voorkeuren alle realistische ideeën in de Kadernota worden aangeboden aan de gemeenteraad. In juli 2024 neemt zij een besluit. Na de zomerperiode, in september, hoor je hier meer over. In november is het tijd voor de Programmabegroting. De gemeenteraad neemt dan een besluit over hoe we de komende jaren het geld gaan uitgeven.