Discriminatie 'On the Road' 28 juni in Veenendaal

Categorieën

  • Meedoen
  • Samenleving

Op vrijdag 28 juni staat ‘On the Road’ van Discriminatie.nl op de weekmarkt van het Slotemaker de Bruïneplein. Onze beleidsmedewerkers en bestuurders zijn ook aanwezig. Zij gaan graag met jou in gesprek.

Over discriminatie, over uitsluiting en wat we daar samen aan kunnen doen. Deze gesprekken helpen ons om inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners en wat we samen kunnen doen tegen discriminatie. Je bent van harte welkom om in gesprek te gaan en jouw ervaringen te delen.

Gelijke behandeling voor iedereen

In artikel 1 van de Grondwet staat dat alle mensen in Nederland in gelijke situaties, gelijk behandeld moeten worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling nog veel voor, ook in Veenendaal. Bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of lichamelijk of verstandelijke beperking.