Nederlander worden

Als je geen Nederlander bent, kun je toch de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Er zijn twee manieren om Nederlander te worden: door naturalisatie of door optie.

Wat is het verschil tussen naturalisatie en optie?

Als je een aanvraag doet voor naturalisatie, moet je een diploma laten zien. Bij een optieverklaring is dat niet nodig. De kosten voor naturalisatie zijn hoger dan voor een optieverklaring. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek en de koning neemt de beslissing. De gemeente behandelt een optieverklaring en de burgemeester neemt de beslissing.

De optieprocedure is sneller, meestal duurt het ongeveer 3 maanden. Bij naturalisatie moet je over het algemeen afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit. Bij een optieverklaring is het in de meeste gevallen mogelijk om je eigen nationaliteit te behouden, als het land waar je vandaan komt dat ook goed vindt. 

Op de website van de IND staat aan welke voorwaarden je moet voldoen voor optie.

 Als je denkt dat je aan deze voorwaarden voldoet, kun je de gemeente bellen om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak wordt ook verteld welke documenten je moet meenemen.

Bij de afspraak controleren we of je daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet en of er nog aanvullende documenten nodig zijn. Als alles compleet is, maken we een afspraak voor het indienen van de aanvraag.

Documenten die je in ieder geval mee moet nemen

  • Een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning

Verloop procedure optie

De gemeente beoordeelt je aanvraag en besluit of je Nederlandere kunt worden. Binnen drie maanden ontvang je een brief van de gemeente met het besluit over je aanvraag.

 

Op de website van de IND lees je meer over de voorwaarden van naturalisatie.

Als je denkt dat je voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie, bel dan de gemeente om een afspraak te maken. Je hoort dan ook welke documenten je mee moet nemen naar de afspraak.

Tijdens de afspraak beoordelen we of je aan de voorwaarden voldoet en of je nog documenten moet inleveren. Als alles compleet is, dan maken we een afspraak voor het indienen van de aanvraag.

Documenten die je mee moet nemen voor naturalisatie

  • Een geldig buitenlands reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een niet tijdelijk doel
  • Een inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering

Verloop procedure naturalisatie

De gemeente geeft advies aan de IND en stuurt jouw verzoek, samen met het advies en alle documenten, naar de IND. De IND neemt de beslissing over jouw naturalisatieverzoek.

Binnen uiterlijk een jaar ontvang je een brief van de IND over de status van jouw aanvraag.

 

Kosten Nederlander worden door optie
Soort Kosten
1 optieverzoek € 217
Gemeenschappelijk optieverzoek € 370
Optie kind € 24 per kind
Kosten naturalisatie
Soort naturalisatieverzoek Kosten
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) € 760
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) € 1023
Meervoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) € 1305
Meervoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) € 1044
Kind naturaliseren € 151 per kind