Scheiden of uit elkaar gaan

Ga je scheiden? De originele scheidingsovereenkomst of beschikking moet binnen 3 maanden opgestuurd worden aan de gemeente waar je getrouwd bent. Meestal regelt je advocaat dit. Pas als de overeenkomst of beschikking is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, ben jij officieel gescheiden en is je geregistreerd partnerschap of huwelijk beëindigd. 

Hoe verloopt de scheiding?

Als je getrouwd bent, moet je scheiden via de rechtbank. Als je een geregistreerd partnerschap hebt, kun je het ontbinden via een notaris of advocaat, maar alleen als jullie het beiden eens zijn en geen kinderen hebben.

Als er wel minderjarige kinderen zijn of als een van jullie het partnerschap niet wil beëindigen, dan moet je het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.