Begraafplaats in Veenendaal

In Veenendaal is er een begraafplaats waar je jouw naaste kunt begraven of de urn kunt bijzetten. Er is geen crematorium in Veenendaal. Je begrafenisondernemer zal de begrafenis of crematie voor je regelen.

De begrafenisondernemer regelt voor jou de aanvraag van een graf bij de gemeente. Je huurt het graf voor een aantal jaren van de gemeente. Na deze periode kun je ervoor kiezen om de huur te verlengen.

Kosten begraven

Begraven in gemeente Veenendaal kan bij begraafplaats 'De Munnikenhof'. Hieronder vind je de kosten voor onder andere begraven, onderhouden van het graf, plaatsen van een urn en het het gebruiken van rouwcentrum de Munnikenhof. 

Hieronder volgen de kosten voor begraven bij begraafplaats ‘De Munnikenhof'.

Rechten om gedurende 30 jaar te begraven

Code Omschrijving Tarief
1.1.1 Een gemetseld graf van 2 personen € 5.060,50
1.1.2 Een gemetseld graf van 3 personen € 6.855,50
1.1.3 Een grondgraf 2 personen € 2.961,50
1.1.4 Een grondgraf 3 personen € 3.809,50
1.1.5 Een kindergraf tot 12 jaar € 1.156,50
1.1.6 Bovengenoemde tarieven zijn inclusief plaatsing tijdelijk monument € 22,50
1.1.7 Het opgraven en herbegraven (schudden) van een persoon in hetzelfde graf € 131
1.1.8 Graf buiten de aangewezen volgorde € 340

Verlenging van het recht met 10 jaar

Code Omschrijving Tarief
1.2.1 Een gemetseld graf van 2 of 3 personen € 797
1.2.3 Een grondgraf van 2 of 3 personen € 629
1.2.5 Een kindergraf tot 12 jaar € 247

Het recht tot plaatsing, c.q. vernieuwen van een grafmonument

Code Omschrijving Tarief
1.3.1 Een algemeen graf € 73
1.3.2 Een kindergraf € 22,50
1.3.3 Een gemetseld graf (uitgegeven voor 1 januari 1998) € 275
1.3.4 Een grondgraf (uitgegeven voor 1 januari 1998) € 140,00
1.3.5 Urngraf € 73

Begraven / herbegraven (incl. open en sluiten graf, voorlopen, klokluiden en rijdende baar)

Code Omschrijving Tarief
2.1.1 Een persoon van 12 jaar en ouder € 731
2.1.2 Een persoon ouder dan één jaar en jonger dan 12 jaar € 417
2.1.3 Een persoon jonger dan één jaar alsmede van een levenloos aangegeven kind € 186
2.2.4 Voor het opgraven en herbegraven (schudden) van een stoffelijk overschot van een persoon in hetzelfde graf op verzoek van de rechthebbende € 734
2.5 Bijzetting van een persoon in een gemetseld graf of grafkelder bedraagt 75% van het begraafrecht  
2.8 Toeslag voor het begraven op de begraafplaats op zaterdag € 108

Aanvullende diensten

Code Omschrijving Tarief
2.10.1 Klokluiden tijdens het begraven € 12
2.10.2 Gebruik rijdende baar tijdens het begraven € 9

Plaatsen van urnen of verstrooien van as

Code Omschrijving Tarief
3.1 Bijzetting van een urn in een asbus ruimte € 180
3.2 Het verstrooien van as op strooiveld. In het geval een bijzetting of het verstrooien later aanvangt/langer duurt dan afgesproken is wordt er een extra bedrag in rekening gebracht per half uur € 127
3.3.1 Voor elke bijzetting van een urn in een asbusruimte € 89
3.3.2 Voor het verstrooien van as op een strooiveld € 64

Recht om gedurende 30 jaar asbussen te plaatsen

Code Omschrijving Tarief
3.4 Een urnenruimte € 951
4.3 Het onderhouden en schoonhouden van het monument € 366
3.5 Verlenging met 10 jaar inclusief schoonhouden monument. Gedurende 30 jaar wordt het monument door de gemeente onderhouden en het hiervoor verschuldigde bedrag wordt direct bij uitgifte van een urnenruimte in rekening gebracht € 470

Het schoonhouden van graven op het oude gedeelte van de begraafplaats

Code Omschrijving Tarief
  Het jaarlijks te betalen recht bedraagt voor een:  
4.1.1 een grafkelder € 954
4.1.2 een gemetseld graf € 231
4.1.3 een grondgraf € 126

Het schoonhouden van monumenten op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats

Code Omschrijving Tarief
  Het jaarlijks te betalen recht bedraagt voor een:  
4.2.1 een gemetseld graf € 102
4.2.2 een grondgraf € 60
4.2.3 een algemeen graf c.q. een algemeen kindergraf € 20,50
4.2.4 een asbusruimte € 20,50

Inschrijven en overboeking van graven

Code Omschrijving Tarief
5.1 Het overboeken van het recht tot begraven in een grafruimte € 26,50
5.2 Het in behandeling nemen van gravenregister € 26,50

Grafgroen

Code Omschrijving Tarief
5.3 Voor het aanbrengen grafgroen € 152

Hieronder volgen de kosten voor het gebruik van het rouwcentrum bij begraafplaats ‘De Munnikenhof'.

Tarieven gebruik rouwcentrum ‘De Munnikenhof’

Code Omschrijving Tarief
1. Voor het volledig gebruik van het rouwcentrum, totaal 2 uur (de aula, ontvangzaal, koelruimte, opbaarruimte, keuken, wachtruimte dragers, inclusief condoleance voor of na de uitvaart in de ontvangzaal) € 888
2. Voor het gebruik van de ontvangzaal, totaal 2 uur (inclusief opbaarruimte, keuken, koelruimte, wachtruimte dragers, inclusief condoleance voor of na de uitvaart in de ontvangzaal) € 639
3. Voor het gebruik van de aula, totaal 1 uur € 482
4. Voor het gebruik van de koelruimte en van de opbaarruimte, per dag € 46
5. Voor het bespelen van het orgel, zonder organist € 66
6. Voor het gebruik van de ontvangzaal inclusief keuken , totaal 1 uur € 233
7. Voor het gebruik van de 24-uurs opbaarkamer, per dag € 112
8. Voor het gebruik van de verzorgingsruimte voor verzorging overledenen, rituele wassing € 127
9. Verlenging gebruik aula per half uur € 242
10 Verlenging gebruik ontvangzaal per half uur € 117
11. Toeslag gebruik aula en of ontvangzaal op zaterdag € 108
12. Streaming van afscheidsdienst vanuit aula € 66

Voor kinderen beneden 1 jaar wordt 25% van de bovengenoemde tarieven in rekening gebracht. Voor kinderen van 1 jaar tot 12 jaar wordt 50% van de bovengenoemde tarieven in rekening gebracht. Alle genoemde tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd en zijn gepubliceerd onder voorbehoud.

Afstand doen van een graf of grafrechten overschrijven

Wil je het grafrecht niet verlengen? Dan kun je afstand doen van het graf. Je doet dit door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met begraafplaats De Munnikenhof.

Als de huurder van het graf is overleden, kun je het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na het overlijden van de huurder.

Graf bezoeken

Begraafplaats De Munnikenhof is een algemene begraafplaats met een eigen rooms-katholiek begraafgedeelte en een islamitisch begraafgedeelte. Je kunt de begraafplaats elke dag bezoeken van 08.00 uur tot zonsondergang.