Registreren levenloos geboren kind in de BRP

Ook als je kindje levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden, kun je als ouder een akte van geboorte laten opmaken. Een levenloos geboren kind wordt niet automatisch geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Sinds 4 februari 2019 is de wet gewijzigd, waardoor je nu wel de mogelijkheid hebt om je kind in de BRP te registreren.

Je kunt ons bellen op (0318) 538 538  om je verzoek te bespreken. Als je liever geen persoonlijk contact hebt, kun je ons ook een brief sturen: Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Het verzoek tot registratie in de BRP kun je samen of alleen doen. Je kunt geen verzoek namens de andere ouder doen.

Wanneer kun je jouw kindje laten registreren?

Het maakt niet uit wanneer jouw kind is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Je kindje moet wel in Nederland zijn geboren.

In de volgende gevallen is registratie van je levenloos geboren kindje niet mogelijk:

  • Je woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP
  • Je hebt sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van jou in de BRP waarop je kind kan worden geregistreerd. 

Zo verloopt je verzoek tot registratie

  1. Je hebt een akte van geboorte nodig of een akte levenloos geboren kind van de burgerlijke stand. Als er geen aangifte van geboorte is gedaan, dan nemen wij contact op met de Nederlandse gemeente waar je kind is geboren. We gaan dan na of er misschien toch al een akte is of wat er in jouw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.
  2. Als alle benodigde documenten compleet zijn, maken we het verzoek tot registratie van je (levenloos) geboren kind op. Nadat je dit verzoek hebt ondertekend, wordt je kindje bijgeschreven in de BRP.
  3. De registratie is alleen zichtbaar voor jou (mijnoverheid.nl) en de gemeente. De gegevens worden niet gedeeld met andere overheidsorganisaties.