Onderzoeken dienstverlening

Wij doen regelmatig onderzoek naar onze dienstverlening aan de balie, via de telefoon en via de website van de gemeente.

Wij horen graag uw mening

Wij vragen regelmatig wat u van onze dienstverlening vindt via balies, telefoon en website. Vooraf informeren wij u over het onderzoek. Als u meedoet, geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat onderzoek. De persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt. 

Onderzoek gebruik website

De gemeente Veenendaal gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt. In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Adres van uw internetprovider
  • Browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Pagina's u hebt bezocht

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen. Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Veenendaal een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.