Veelgestelde vragen over de noodopvang in Veenendaal

Sinds 8 augustus 2022 vangen we een groep vluchtelingen op in het voormalige hoofdkantoor van BelCompany aan de Wageningselaan 2. Hier vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de noodopvang voor vluchtelingen in Veenendaal.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar noodopvang@veenendaal.nl. We proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Je kunt ook kijken op de pagina veelgestelde vragen van Vluchtelingenwerk Nederland.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op dit moment vangen we aan de Wageningselaan 2 ongeveer 200 vluchtelingen op.

Het gaat om mensen uit verschillende landen en het betreft zowel gezinnen als mensen die alleen reizen, jong en oud, mannen en vrouwen.

De crisisnoodopvang is bedoeld voor tijdelijk gebruik. Maar de vraag naar noodlocaties blijft hoog, want de landelijke overheid heeft de asielcrisis helaas nog niet onder controle. Daarom hebben we besloten om de noodopvang in ieder geval tot de zomer van 2024 nog open te houden. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ons gevraagd om onderzoek te doen naar opvang voor langere tijd. Daarom gaan we begin 2024 met alle betrokken inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek over de vraag wat er nodig is om voor een periode van ongeveer 15 jaar ongeveer 300 vluchtelingen op te vangen aan de Wageningselaan 2. Aan het einde van dit traject besluit de gemeenteraad of we meewerken aan de vraag van het COA.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil het gebouw aan de Wageningselaan 2 kopen en hier voor langere tijd vluchtelingen opvangen. Het COA vraagt de gemeente Veenendaal om hieraan mee te werken. Het gaat in totaal om ongeveer 300 plekken voor een periode van ongeveer 15 jaar. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn en wat dit voor Veenendaal betekent. Daarom gaan we met alle betrokken inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek.

Je leest hier meer over in het inspiratiedocument van het COA. Hier is nog geen besluit over genomen. 

We willen weten wat er nodig is om voor een periode van ongeveer 15 jaar ongeveer 300 vluchtelingen op te vangen aan de Wageningselaan 2. Op maandag 29 januari en donderdag 1 februari gaan we hierover in gesprek met inwoners en ondernemers in de buurt. Bekijk hier de pagina over de inloopbijeenkomsten. Daarna voeren we ook gesprekken met andere betrokkenen, zoals scholen, mensen die in de zorg werken en vrijwilligers. Alle reacties nemen we mee bij het maken van een plan voor opvang voor langere tijd. Daarna besluit de gemeenteraad of we meewerken aan de vraag van het COA en of er aan de Wageningselaan 2 voor langere tijd opvang mag komen.

We voeren gesprekken met alle betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Allereerst met inwoners en bedrijven die in de buurt van de Wageningselaan 2 wonen en werken. Ben je niet direct betrokken, maar voel je je wel betrokken? Ook dan ben je van harte welkom om één van de inloopbijeenkomsten bij te wonen. Meld je dan aan via de knop hieronder.

Aanmelden inloopbijeenkomst

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Dat komt bijvoorbeeld door een tekort aan huizen voor statushouders. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven. Zij blijven dus langer in een opvangcentrum. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe vluchtelingen en blijven crisisnoodopvanglocaties nodig.

De laatste informatie vind je op deze website. Als je nog vragen hebt die hier niet beantwoord worden, stuur dan een e-mail naar noodopvang@veenendaal.nl.

We bieden op dit moment tijdelijke opvang zonder langdurige begeleiding. Samen met vrijwilligers en lokale organisaties organiseren we overdag activiteiten.

Wil je helpen als vrijwilliger op de noodopvanglocatie? Bijvoorbeeld met sport- of spelactiviteiten voor de vluchtelingen? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@veenendaal.nl met je naam, telefoonnummer, en hoe je wilt helpen. We nemen dan contact met je op.

Wil je kleding of andere spullen geven? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@veenendaal.nl met je naam, telefoonnummer en wat voor spullen je wilt geven. We nemen dan contact met je op.

Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie aanwezig. 

Met hulp van lokale bedrijven en vrijwilligers organiseren we verschillende activiteiten voor de vluchtelingen. Ze kunnen dagelijks sporten, er zijn speciale activiteiten voor kinderen, en vrijwilligers geven Nederlandse taalles om de taal te leren.

Mensen die hier verblijven, mogen vrij rondlopen en hebben geen regels over waar ze wel en niet mogen gaan.

Het COA zorgt voor de dokter en de ziekenhuiszorg. Dit gaat via de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). Als vluchtelingen naar de dokter moeten, kunnen ze bellen naar de GZA. Zij regelen dan een dokter of ziekenhuis. Dit zijn niet dezelfde dokters en ziekenhuizen als in Veenendaal.

De mensen in de noodopvang hebben weinig leefruimte, privacy en mogelijkheden om zichzelf te redden. Wij vinden het belangrijk om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarom komen er gezamenlijke keukens zodat de mensen zelf kunnen koken. Ook verbeteren we de sanitaire voorzieningen.

De gemeente geeft toestemming voor de plek. We vertellen ook aan de mensen in de buurt wat er gebeurt. Als je wilt helpen, kun je bij ons terecht. Stuur ons een mail via noodopvang@veenendaal.nl.

We sturen regelmatig een update naar mensen die in de buurt van de Wageningselaan 2 wonen en werken.

Nee. Oekraïense vluchtelingen mogen 1 jaar in Nederland blijven zonder speciale toestemming. Ze hoeven niet eerst naar het opvangcentrum in Ter Apel. De mensen die we nu opvangen aan de Wageningselaan 2 zijn degenen voor wie er in Ter Apel geen plek is.