Informatie voor gastgezinnen

Het bieden van onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne is voor zowel het gastgezin als de gast een bijzondere ervaring met zowel mooie als verdrietige kanten. Er wordt veel geleerd over elkaars achtergrond, cultuur en geschiedenis. Aan de andere kant is het voor de vluchtelingen die nu (tijdelijk) in Nederland wonen een moeilijke periode. Ze moesten plotseling hun land verlaten en maken zich zorgen om familie en vrienden die zijn achtergebleven. Ook het verblijf in Nederland kan zwaar zijn.

Gastgezinnen

Ook voor de gastgezinnen betekent het in huis nemen van vluchtelingen veel, met mogelijk afwisselend mooie en uitdagende momenten. We zijn dankbaar dat je bereid bent deze mensen te ondersteunen, maar we begrijpen ook dat je zelf mogelijk behoefte hebt aan ondersteuning en contact. Daarom geven we hieronder de belangrijkste informatie over de hulp die je aan je gast kunt bieden. Deze informatie is gebaseerd op wat we nu weten en wordt aangepast indien nodig.

Registratie en inschrijving

Het is belangrijk dat je gasten uit Oekraïne zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP) bij de gemeente Veenendaal. Je kunt je gasten aanmelden via het registratieformulier op www.veenendaal.nl/oekraine. Ze worden dan uitgenodigd voor inschrijving in de BRP. De gasten melden zich bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente om zich te registreren. Hiervoor nemen ze documenten mee, zoals een paspoort of een Oekraïense verblijfsvergunning. Als je gast geen documenten heeft, dan kunnen deze worden aangevraagd bij de Oekraïense Ambassade in Den Haag. Ook als de vluchtelingen binnen Veenendaal verhuizen of elders naartoe gaan, verzoeken we je dit te melden via het mailadres vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl.

Opvang in een gemeentelijke opvanglocatie Oekraine (GOO)

Als het opvangen van vluchtelingen in het gastgezin onverhoopt niet meer mogelijk is, kun je contact opnemen met de gemeente voor eventuele plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie. Dit kan zowel in Veenendaal zijn als in de regio of elders in Nederland. De gemeente Veenendaal heeft meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen. Na ontvangst van het verzoek zullen we de vluchteling(en) koppelen aan een geschikte locatie en je informeren over het beschikbare plek op welk moment. Je kunt een verzoek indienen via vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl.

Financiële vergoedingen

Wanneer je gasten zijn ingeschreven bij ons in de gemeente, regelen wij automatisch dat er leefgeld wordt betaald. Er hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Onder het kopje 'Registratie en inschrijving' kun je lezen hoe dit proces werkt. Net zoals asielzoekers die bij het COA wonen, krijgen jouw gasten een maandelijkse vergoeding die per week wordt uitbetaald voor:

  • Voedsel (€ 205 per persoon per maand)
  • Kleding en andere persoonlijke uitgaven (€ 55 per persoon per maand)
  • Wooncomponent, voor openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis of een vrijwillige bijdrage aan het gastgezin (€ 215 per volwassene per maand en € 55 euro per minderjarige per maand).

Jouw gasten ontvangen leefgeld en een zogenoemde wooncomponent. Je kunt afspraken maken met je gasten over een bijdrage aan de kosten.

Het leefgeld wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 beschikbaar gesteld. Jij en je gasten ontvangen een bericht dat de prepaid pas kan worden opgehaald. Op deze pas wordt het leefgeld gestort.

Onderwijs

Leeftijd groep 1 en 2, ca. 4- en 5-jarigen
Kinderen van deze leeftijd kunnen instromen op basisscholen naar keuze in Veenendaal. Er is een ruim aanbod aan scholen. Een overzicht van de scholen is te vinden op de website van de gemeente Veenendaal.

 Leeftijd vanaf groep 3, ca. 5,5/6 – 12 jaar
Voor kinderen in deze leeftijdsgroep beginnen op 11 mei de (taal)klassen. Wereldkidz organiseert dit onderwijs onder de naam Wereldkidz Pimpelmees. De school is gevestigd in het gebouw van basisschool Dr.C. Steenblokschool aan de Zoete Inval 10 in Veenendaal. De contactpersoon is Jolanda Peek (JolandaPeek@WereldKidz.nl).

Leeftijd 12-18 jaar 
Deze kinderen kunnen naar de Internationale Schakelklassen, die zich bevinden in Ede en Wageningen. Als er geen vervoersmogelijkheid aanwezig is, zorgt de gemeente voor het vervoer. Dit kan bij de inschrijving op de school worden aangegeven.

  • ISK Wageningen, Hollandseweg 9, Wageningen 

Om Oekraïense kinderen voor Wageningen in te schrijven, kan het aanmeldformulier ingevuld worden.  

  • ISK in Ede (Bennekom) Halderweg 43-45, Bennekom 

Om Oekraïense kinderen in te schrijven, kan contact worden opgenomen met Wilhelmien Baalbaki (wba@hetstreek.nl).  

Heb je algemene vragen over het primair of voortgezet onderwijs, stuur dan een e-mail naar vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl. Vermeld daarbij je naam en hoe we je kunnen bereiken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stichting Vluchtelingenwerk is begonnen met twee groepen voor het oefenen van de Nederlandse spreekvaardigheid. Dit gebeurt op dinsdag van 09.30 uur tot 11.00 uur en van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Wil je meer informatie of je aanmelden, dan kun je contact opnemen met Vluchtelingenwerk via (0318) 523 678 of veenendaal@vluchtelingenwerk.nl. Je kunt ook langskomen tijdens het inloopspreekuur op dinsdag (13.00 tot 15.00 uur), woensdag (11.00 tot 13.00 uur) en donderdag (13.00 tot 15.00 uur) bij de vestiging aan de Zandstraat 54.

Werken als gast

Oekraïners kunnen in loondienst in Nederland werken. Op dit moment geldt hiervoor een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht. Om te mogen werken in Nederland, is het van belang dat de gast is ingeschreven bij de gemeente. Zie de informatie onder het kopje ‘Registratie en inschrijving’ bovenaan deze pagina voor informatie over hoe dit werkt.

Als jouw gast werk vindt, zal het leefgeld stoppen. Er wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen uit werk. Jouw gast zal dit bij de gemeente moeten doorgeven (vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl).  

Mocht jouw gast nog vragen hebben over het werken in Nederland, dan kan jouw gast contact opnemen met Franka van Schuppen via franka.van.schuppen@veenendaal.nl.

Aansprakelijkheidsverzekering

In veel gevallen zijn ontheemden uit Oekraïne meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering van het gasthuishouden. Zij worden dan door de verzekeraar beschouwd als logé. Voor schade toegebracht aan de woning en/of inboedel van het gasthuishouden dient ook in eerste instantie op de eigen woonhuis- en/of inboedelverzekering geclaimd te worden. De verzekeraars Centraal Beheer Achmea, Melior en AxaXL hebben afgesproken dat dit geen gevolgen heeft voor de premie. Indien de Aansprakelijkheidsverzekering, woonhuisverzekering of inboedelverzekering (afhankelijk van de veroorzaakte schade) van het gasthuishouden geen dekking biedt, kan na schade een claim worden ingediend via de gemeente.  

Gezondheidszorg

Het is mogelijk dat uw gast gezondheidszorg nodig heeft. Indien het geen noodgeval betreft, kunt u in eerste instantie aan uw eigen huisarts vragen of uw gast door hem of haar gezien kan worden voor eerstelijnshulp. De huisarts kan doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg. Ook in geval van psychologische problematiek, kan de huisarts doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ in de eigen praktijk of naar de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg. Bij een bevalling of problemen rondom de zwangerschap kan uw gast terecht bij een verloskundige of gynaecoloog. Indien uw gast in een spoedeisende levensbedreigende situatie verkeert, kunt u direct 112 bellen. 

De medisch noodzakelijke zorg van uw gasten wordt betaald vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, omdat zij waarschijnlijk nog geen zorgverzekering hebben. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage van de gast gevraagd. Vluchtelingen zelf hoeven niks bij te dragen voor deze zorg. De huisarts of andere zorgverlener kan de kosten declareren bij het CAK.   

Vluchtelingen worden verplicht een zorgverzekering af te sluiten als ze werk vinden in Nederland of asiel succesvol is aangevraagd. Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, vindt u in verschillende talen op www.zorgverzekeringslijn.nl.

Gasten kunnen zich laten vaccineren voor het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen worden na inschrijving door de GGD opgeroepen voor de JGZ intake. Kinderen die zijn ingeschreven bij het BRP, ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit gaat om vaccinaties zoals die voor polio, mazelen en rodehond. Deze vaccinaties worden gratis aangeboden. 

Oekraïne behoort tot de landen met de laagste vaccinatiegraad tegen infectieziekten van Europa. Polio, mazelen en rode hond kunnen voorkomen onder de Oekraïense bevolking. Het is goed om hier alert op te zijn als u betrokken bent bij de opvang van vluchtelingen. Voor deze infectieziekten geldt dat kinderen (zowel uit Nederland als Oekraïne) die niet gevaccineerd zijn, alsnog via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd kunnen worden. De Oekraïense kinderen onder de 18 jaar worden door Jeugdgezondheidszorg opgeroepen voor vaccinaties volgens het Rijksvaccinatie programma. Volwassenen die zich willen laten vaccineren, kunnen contact opnemen met GGD afdeling Infectieziekten, infectie@ggdru.nl of (030) 60 86 086. Algemene hygiënemaatregelen, met name het regelmatig handen wassen met water en zeep, zijn belangrijk in het voorkomen van infectieziekten.

Ondersteuning voor gastgezinnen

Leger des Heils

De gasthuishoudenondersteuner van het Leger des Heils is getraind om gastgezinnen te ondersteunen. Hij heeft daarbij ook aandacht voor zaken als trauma’s, huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van misbruik. Wanneer er vermoeden is van een vorm van misbruik, bespreekt de ondersteuner dit met de gasthuishoudencoördinator van het Leger des Heils. Deze zorgt ervoor dat er hulp wordt ingeschakeld voor uw gast(en).

Meldpunt voor Oekraïense vluchtelingen met afwijkend gedrag

Er is een landelijk meldpunt die u kunt benaderen voor Oekraïense vluchtelingen die afwijkend (onbegrepen) gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan volwassenen die zich moeilijk kunnen aanpassen, psychische problemen hebben, die verslaafd zijn aan (hard)drugs en/of alcohol, zichzelf slecht verzorgen of die in contact gekomen zijn met politie en justitie.

Het meldpunt is vanaf maandag 12 december elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur:

Het meldpunt is het eerste contactpunt voordat een client kan worden doorverwezen naar een instantie. 

Rode Kruis

De Rode Kruis Informatielijn is voor u als gastgezin bereikbaar via (070) 44 55 888. Ook zijn er voor uw gast contactmogelijkheden in het Oekraïens. Kijk voor meer informatie op https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/informatielijn