Kaders en beeldkwaliteitsplan Tuinstraat

De Tuinstraat is een stukje Veenendaal met veel mogelijkheden. Samen met bewoners, perceeleigenaren en andere belanghebbenden is hierover nagedacht. Hieruit is in 2020 de visie Tuinstraat ontstaan. De visie is inmiddels uitgewerkt en vertaald in ruimtelijke programmatische kaders met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Participatie met belanghebbenden

De kaders en het beeldkwaliteitsplan zijn een mooie stap richting vernieuwing van de Tuinstraat en geeft initiatiefnemers handvatten bij hun ideeën. Het geeft je een idee hoe een gebouw er in de ‘nieuwe’ Tuinstraat uit mag zien. De kaders en het beeldkwaliteitsplan zijn in januari 2023 behandeld en besproken met mensen die er belang bij hebben. 

Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadat de reacties zijn beantwoord en de wijzigingen doorgevoerd, zijn de kaders en het beeldkwaliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft positief gereageerd en dus de kaders en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Alle (toekomstige) initiatieven in de Tuinstraat worden vanaf april 2023 naast de kaders en het beeldkwaliteitsplan gelegd om van de Tuinstraat een mooie, groene woonstraat te maken.