Kaders en beeldkwaliteitsplan Tuinstraat vastgesteld

De Tuinstraat is een stukje Veenendaal met veel potentie. Samen met bewoners, perceeleigenaren en andere belanghebbenden is hierover nagedacht. Hieruit is in 2020 de visie Tuinstraat ontstaan. De visie is inmiddels uitgewerkt en vertaald in ruimtelijke programmatische kaders met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Participatie met belanghebbenden

De kaders en het beeldkwaliteitsplan zijn een mooie stap richting vernieuwing van de Tuinstraat en geeft initiatiefnemers handvatten bij hun ideeën. Het zegt bijvoorbeeld iets over hoe een gebouw er in de ‘nieuwe’ Tuinstraat uit mag zien. De kaders en het beeldkwaliteitsplan zijn in januari 2023 behandeld en besproken met belanghebbenden. Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om hier een reactie op te geven

Vastgesteld door de gemeenteraad

Na beantwoording van de reacties en het doorvoeren van de eventuele wijzigingen zijn de kaders en het beeldkwaliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierop heeft de gemeenteraad positief gereageerd en daarmee de kaders en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Alle (toekomstige) initiatieven in de Tuinstraat worden vanaf april 2023 naast de kaders en het beeldkwaliteitsplan gelegd om van de Tuinstraat een mooie, groene woonstraat te maken.