Beleid Detailhandel van gemeente Veenendaal

Het detailhandelsbeleid van de gemeente Veenendaal geeft richting aan bestaande winkels om goed te kunnen blijven functioneren en vernieuwen. En voor nieuwe winkels waar zij zich goed kunnen vestigen. Het gemeentelijk beleid sluit aan op landelijke, provinciale en regionale wet- en regelgeving.

Detailhandelsbeleid 2021-2022

De gemeenteraad heeft in 2021 het detailhandelsbeleid 2021-2022 vastgesteld. De gemeenteraad wil graag dat inwoners en bezoekers meedenken over het nieuwe beleid.

Via het gemeentelijke burgerpanel én bezoekersenquêtes in de winkelgebieden in Veenendaal zijn wensen en verbeterpunten over de winkelcentra in de gemeente verzameld. De vragen die werden gesteld, gingen over dagelijkse boodschappen, winkelen voor je plezier en winkelen met een doel (bouwmarkt, woonwinkel, tuinartikelen e.d.).

Burgerpanel, inwonerspanel

Deelnemers is gevraagd of zij met de gemeente willen meedenken in het vervolgtraject. Dat kan nog steeds door te reageren op de resultaten en de uitslag van het burgerpanel:

  • Wat valt u op aan de onderzoeksresultaten van het koopstromenonderzoek, burgerpanel en bezoekersenquêtes?
  • Welke suggesties heeft u voor de gemeenteraad over het detailhandelsbeleid? Denk aan:
    • Goede voorzieningen voor de inwoners en bezoekers
    • Veenendaal als aantrekkelijke plek voor nieuwe ondernemers

Rapporten over het beleid detailhandel

Lukt het u niet om de bestanden te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Herman van Rijnbach via herman.van.rijnbach@veenendaal.nl. Hij helpt u graag verder.