Detailhandelsbeleid gemeente Veenendaal

Het detailhandelsbeleid van de gemeente Veenendaal geeft richting aan bestaande winkels om goed te kunnen blijven functioneren en vernieuwen. En voor nieuwe winkels waar zij zich goed kunnen vestigen. Het gemeentelijk beleid sluit aan op landelijke, provinciale en regionale wet- en regelgeving.

Detailhandelsbeleid van 2021 en 2022

De gemeenteraad heeft in 2021 het geactualiseerde detailhandelsbeleid voor 2021 en 2022 vastgesteld. De gemeenteraad wil graag dat inwoners en overige bezoekers meedenken over het nieuwe beleid. Via het gemeentelijke burgerpanel én bezoekersenquêtes in de winkelgebieden in Veenendaal zijn de wensen en verbeterpunten over de winkelcentra in de gemeente verzameld. Er zijn vragen gesteld over de dagelijkse boodschappen, over het recreatieve winkelen en over het doelgerichte winkelen (bouwmarkt, woonwinkel, tuinartikelen e.d.).

Daarbij is gevraagd of u met de gemeente wil meedenken in het vervolgtraject. Die kans wordt u nu geboden door te reageren op de resultaten en de uitslag van het burgerpanel:

  • Wat valt u op aan de onderzoeksresultaten van het koopstromenonderzoek, burgerpanel en bezoekersenquêtes?
  • Welke suggesties heeft u voor de gemeenteraad over het detailhandelsbeleid? Zoals:
    • Goede voorzieningen voor de inwoners en overige bezoekers?
    • Veenendaal als aantrekkelijke plek voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen?

Klik hieronder de rapporten aan om ze te bekijken:

Gemeenteraadsvergadering

De actualisatie van het detailhandelsbeleid wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2023. Mocht u willen inspreken op dit thema, neem dan contact op met griffie@veenendaal.nl