Wethouder Martijn Beek

Martijn Beek is namens ProVeenendaal wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor samenleving en organisatie.

Portefeuille

Martijn Beek is verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg
 • Integraal jeugdbeleid
 • Sport
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Volksgezondheid
 • Bestuursstijl
 • Opgave Sociaal domein
 • Maatschappelijke participatie / inclusie
 • P&O en facilitaire zaken
 • Intergemeentelijke dienstverlening
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Noord

Plaatsvervanger: Marco Verloop

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder DEVO
 • Lid AB GGD
 • Lid AB van de GR Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Bondsgedelegeerde voor de KNLTB (tot 01.01.2020)
 • Vrijwilligerswerk Tennisvereniging Veenendaal West (TVVW)