illustratie van het Franse Gat

Franse Gat

De gemeente Veenendaal en Veenvesters zijn aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. Veel van de naoorlogse huurwoningen in het Franse Gat voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Veenvesters renoveert deze woningen of wil ze vervangen door nieuwbouw.

Renovatie, sloop en nieuwbouw biedt kansen om de wijk te verbeteren op het gebied van: de buitenruimte, verkeer, veiligheid, klimaataanpassing, duurzame energie, welzijn en gezondheid.

Documenten

Patrimonium woonservice en gemeente Veenendaal zijn samen aan de slag in het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei-Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Er is een gebiedsvisie Franse Gat. Deze is in september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk; hierin zijn de wensen uitgewerkt. Gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 1 MB)

Stedenbouwkundig plan deelgebied 2  (pdf, 23 MB)

Naar aanleiding van ambassadeursbijeenkomsten en de straatgesprekken met bewoners is het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 2 aangepast. In bijgevoegde tekeningen is aangegeven wat er gedaan is met de reacties en wensen van de wijkbewoners.

Aangepast stedenbouwkundig plan deelgebied 2 (pdf, 14 MB)