Franse Gat

De gemeente Veenendaal en Patrimonium woonservice zijn aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. Veel van de naoorlogse huurwoningen in het Franse Gat zijn niet goed meer. Patrimonium woonservice renoveert deze woningen of wil ze vervangen door nieuwbouw.

Renovatie, sloop en nieuwbouw biedt kansen om de wijk te verbeteren op het gebied van: de buitenruimte,  verkeer, veiligheid, klimaataanpassing, duurzame energie, welzijn en gezondheid.

 

Video aan de slag in het Franse Gat

Blijf op de hoogte

Er gebeurt veel in uw wijk of buurt. Daarom houden we u graag op de hoogte van alle projecten, werkzaamheden en bewonersinitiatieven. U kunt via verschillende kanalen op de hoogte blijven.

Nieuwsberichten en aanmelden wijknieuwsbrief

Patrimonium woonservice en gemeente Veenendaal zijn samen aan de slag in het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei-Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De eerste planmatige opzet voor het Franse Gat is getekend in 1923 in een uitbreidingsplan van de gemeente Veenendaal. Toch duurde het nog tot na de Tweede Wereldoorlog dat de wijk werd gebouwd.

Door de snelle ontwikkeling van de textiel- en de sigarenindustrie kwamen veel arbeiders naar Veenendaal. Voor hen waren betaalbare (huur)woningen nodig. Het Franse Gat moest een zelfvoorzienende wijk worden met eigen winkels, werkgelegenheid, zorg en welzijn en recreatie.

In juni 1948 werd het uitbreidingsplan van Veenendaal-Zuid vastgesteld. Het ontwerp van Sam van Embden, een nationaal en internationaal gewaardeerde stedenbouwer en architect, volgde het principe van de tuinstad. Begin jaren ‘50 ging de bouw van start.