Fraudemeldpunt

We willen ervoor zorgen dat ons (gemeenschaps)geld goed wordt besteed. Daarom nemen we maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen. Op die manier houden we de kosten van onze dienstverlening betaalbaar. Als er toch fraude plaatsvindt, zullen we passende actie ondernemen. Op deze pagina lees je over de onderwerpen waar je melding van kunt maken en hoe je dit doet.

Wat doen we met jouw melding?

Als je denkt dat iemand in Veenendaal gemeenschapsgeld misbruikt of fraude pleegt, kun je ons dat laten weten. We zullen de melding onderzoeken als er duidelijke tekenen zijn. Soms blijkt na onderzoek dat er geen fraude is gepleegd en dat de vermoedens niet kloppen. Je kunt de melding anoniem maken. Doe je dit niet, dan kunnen we je mogelijk vragen om meer informatie.

Denk je dat iemand een bijstandsuitkering krijgt terwijl die persoon het niet verdient? Iemand kan bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand krijgen wanneer die persoon geen of verkeerde gegevens aan ons doorgeeft.

Wat zijn voorbeelden van uitkeringsfraude?

 • De persoon werkt zwart bij naast de uitkering
 • De woonsituatie anders is dan verteld
 • De persoon heeft meer vermogen (eigen geld)

Denk je dat een inwoner van Veenendaal, Rhenen of Renswoude fraudeert, laat het ons weten. 

Naar pagina fraude uitkering melden

Twijfel je of de rekening van je zorgaanbieder wel klopt? Krijg jij of iemand anders die je kent niet de zorg waarvoor jullie betalen? Dan kan er sprake zijn van fraude. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de zorgverlener minder vaak komt dan afgesproken of dat iemand juist meer zorg aanvraagt dan dat diegene daadwerkelijk nodig heeft. Dit soort situaties kan je bij ons melden.

Wat zijn voorbeelden van zorgfraude?

Hier zijn manieren waarop mensen oneerlijk kunnen handelen met zorg:

 1. Betalen voor zorg die niet is geleverd
 2. Zorg ontvangen van personeel dat niet geschikt is
 3. Meer betalen voor zorg dan eigenlijk ontvangen wordt
 4. Te veel zorg aanvragen dan nodig is
 5. Geld vragen voor zorg die al op een andere manier is betaald
 6. Doorgaan met zorg leveren en betalen, terwijl het eigenlijk niet meer nodig is
 7. Minder goede zorg leveren dan nodig is
 8. Slechte administratie bijhouden
 9. Oneerlijk zijn over de situatie om onterecht geld of zorg te krijgen
 10. Valse informatie geven of misbruik maken van DigiD
 11. De persoon die zorg nodig heeft, misbruikt de voorzieningen, bijvoorbeeld door samen te wonen zonder huishoudelijke hulp nodig te hebben, geld aan andere dingen uit te geven dan aan zorg of in het buitenland te wonen

Het meldingsformulier wordt momenteel gebouwd. Binnenkort kan je de melding doorgeven.

Denk je dat er iemand anders op jouw adres staat ingeschreven die er niet hoort? Misschien krijg je post voor vorige bewoners, of iemand wil zich niet uitschrijven. Dan kan er sprake zijn van fraude. Om dit zeker te weten, kun je ons vragen een adresonderzoek te starten. Dit is volledig gratis. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer mensen in een woning wonen dat wettelijk is toegestaan. Of mensen wonen in een bedrijfspand. Dit soort situaties kan je bij ons melden.

Naar pagina adressenonderzoek starten

Vermoed je andere soorten van fraude? Zoals fraude met subsidies, diensten, werken, leveringen of declaraties? Dan kan je dat bij ons melden.

Subsidiefraude is bijvoorbeeld wanneer mensen opzettelijk:

 1. Neppe, foute, of onvolledige informatie gebruiken om geld te krijgen dat ze niet verdienen
 2. Geld gebruiken voor dingen waar het eigenlijk niet voor bedoeld was

Het meldingsformulier wordt momenteel gebouwd. Binnenkort kan je de melding doorgeven.