Vergoeding loonkosten voor werkgever

Ben je 56 jaar of ouder? Krijg je van ons een uitkering? En heb je een (deeltijd)baan gevonden? Dan kan je nieuwe werkgever een vergoeding krijgen voor jouw loonkosten. Hiervoor heb je een schriftelijk bewijs van ons nodig. Wij noemen dat een 'doelgroepverklaring oudere werknemer'.

Aanvragen doelgroepverklaring

Werkgever machtigen voor de aanvraag

Wil je liever dat jouw werkgever deze doelgroepverklaring aanvraagt? Dat mag. Vul hiervoor het formulier Machtiging voor aanvraag doelgroepverklaring loonkosten (pdf, 107 KB) in. Laat je nieuwe werkgever dit formulier meesturen met de aanvraag.

  • Je bent 56 jaar of ouder, maar hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Je ontving een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) tot een maand voor je aan het werk ging
  • Het gaat om een betaalde baan
  • Je bent in de 6 maanden ervoor niet in dienst geweest bij dezelfde werkgever. Het mag bijvoorbeeld ook niet gaan om een andere vestiging van hetzelfde bedrijf
  • Je vraagt de doelgroepverklaring aan binnen 3 maanden nadat je bent gestart met de betaalde baan

  • Wij beoordelen je aanvraag
  • Kloppen alle gegevens? Dan krijg je een doelgroepverklaring van ons
  • Je ontvangt de doelgroepverklaring met de post
  • Geef een kopie hiervan aan je werkgever
  • Wij sturen een kopie naar het UWV

Heeft jouw werkgever de aanvraag gedaan? Met jouw machtiging? Dan sturen wij ook een kopie naar jouw werkgever.

De werkgever bewaart de doelgroepverklaring in zijn administratie. Bij de jaarlijkse loonaangifte zet de werkgever de indicatie loonkostenvoordeel 56+ op ja. De werkgever krijgt de vergoeding in het jaar na de loonaangifte.