Meld een klein kansspel

Wil je met je vereniging een klein kansspel organiseren, zoals bingo, vogelpiekspel, loterij of rad van fortuin? En zijn de prijzen geen geld maar cadeaus? Meld dit dan minstens 2 weken van tevoren bij de gemeente.

Meld een klein kansspel

Wat zijn de voorwaarden van een klein kansspel?

  • Het prijzenpakket is maximaal € 400  per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst
  • De vereniging bestaat meer dan drie jaar
  • Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kleine kansspellen zijn
  • Het geld dat je verdient met het kansspel, gebruik je voor de vereniging. Bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub.

De melding is gratis

De melding voor het organiseren van een klein kansspel is gratis.

Afhandeling van uw melding klein kansspel

De gemeente kijkt of je aan de regels voldoet. Je krijgt een brief of e-mail waarin staat of je het kansspel mag organiseren. Als de prijzen meer waard zijn dan € 1.550 moet je een vergunning aanvragen. Bel naar (0318) 538 538 en vraag naar het team Toezicht en Handhaving voor hulp.